Zwembaden

(banner) Buitenbad Maart 2021
Buitenbad It Gryn vanaf 29 maart geopend! - 22-03-2021

Het wedstrijdbassin van het buitenbad in Stiens zal vanaf maandag 29 maart 2021 geopend zijn voor banenzwemmers.
Alle informatie en onze webshop vind je op deze pagina.

Zwembaden bv SPORT tijdelijk gesloten
Zwembaden bv SPORT tijdelijk gesloten - 15-12-2020

De sluiting van onze zwembaden geldt van dinsdag 15 december 2020 tot nader orde in verband met de verscherpte coronamaatregelen vanuit de overheid.

Heeft u een bezoek aan één van onze baden gereserveerd?
Bij reserveringen met een online betaling, ontvangt u in de komende periode een retourboeking van uw bestelbedrag.
Bij reserveringen op basis van een meerbadenkaart, abonnement of waardebon wordt er geen tegoed afgeschreven.

Zwemlessen en doelgroepactiviteiten
Alle zwemlessen en doelgroepactiviteiten vervallen in deze periode.
De niet genoten lessen worden bij de eerstvolgende incassoronde of betaling aan de balie met u verrekend.

We wensen iedereen, ondanks de omstandigheden, fijne feestdagen en we hopen snel weer met elkaar volop van de zwemsport te kunnen genieten! Tot dan!

 

Oudere fietsers gezocht: wie wil de doortraproutes proberen?
Oudere fietsers gezocht: wie wil de doortraproutes proberen? - 10-11-2020

In bijna alle Friese gemeenten maakt de Fietsschool gebruik van de Fietsersbond Doortraproutes. Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het zijn routes in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar iedereen kan ze natuurlijk fietsen.

Van de zomer hebben zo’n 600 fietsers de eerste 16 routes getest. Nu hebben we opnieuw een aantal testroutes in de aanbieding. Routes vanuit de volgende plaatsen:

 • Balk
 • Buitenpost
 • Burgum
 • Dronrijp
 • Harlingen
 • Leeuwarden (drie routes: Goutum, Leeuwarden-Dronrijp en een korter rondje: Doortrap Ommetje Leeuwarden - Koarnjum)
 • Wolvega

 

Ook in het najaar zijn er nog genoeg mooie dagen waarop de fiets lonkt!

Download de testroutes hier:

 

Wilt u zo’n route uitproberen? Stuur dan een mailtje naar de Fietsschool fietsschool@fietsersbond.nl. En vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt daarbij ook een link naar een korte enquête over de route.

Doortraproutes, een initiatief van de Friese Fietsschool, worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.

Meer informatie: fietsschool@fietsersbond.nl.

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’!
Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’! - 02-09-2020

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen de verenigingen weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS , maar weet dat de regeling op 7 september aanstaande opent.

Met de subsidie helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Ook levert ze zo een bijdrage aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.