Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

'Overlevings-zwemles' van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)

De Nationale Norm Zwemveiligheid stelt andere eisen aan kinderen die hun zwemdiploma willen halen. De inhoud van de lessen gaat (nog) beter aansluiten bij de vaardigheden die nodig zijn om jezelf te kunnen redden in het water. Kinderen leren daarmee niet alleen plezier te hebben in het water, maar vooral ook hoe te overleven bij onverwachte situaties.

De lesprogramma's gaan meer aandacht geven aan jezelf redden en minder aan 'mooi' zwemmen. Veel zwemhandelingen moeten worden geautomatiseerd. In de zwemlessen worden onverwachte situaties nagebootst, bijvoorbeeld zitten op een bootje dat omslaat in ondoorzichtig water. Daardoor leren kinderen zich beter oriënteren onder water en kan het de geleerde zwemtechnieken gebruiken die bij de verschillende situaties passen. 

Het is belangrijk om uw kind alle diploma's te laten halen. Bij diploma A kan een kind zich redden in een zwembad zonder attracties. Met diploma B is dit ook in een zwembad met atrracties (waterglijbaan, stroomversnelling). Met diploma C kan een kind zich redden in bovengenoemde zwembaden, maar ook in open water. De zee wordt hierbij niet meegerekend omdat deze te onvoorspelbaar is. Met het aanscherpen van de normen, wil de zwembadbranche de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen om zo het aantal verdrinkingen terug te dringen. bv SPORT sluit zich hier bij aan. 

Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan de zogenaamde 'overlevingszwemles'. Bekijk hier het filmpje dat de Volkskrant over dit onderwerp gemaakt heeft. Ook is er aandacht geweest voor de zwemlessen van bv SPORT. Leest u hier het artikel van de Leeuwarder Courant betreffende hun bezoek aan de zwemles van bv SPORT en/of hier het artikel van Omroep Leo.