Sportoverzicht

  • Tonen als tegels
  • Tonen als blokken
  • Tonen als lijst

Zoek je sport

Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming Leeuwarden
Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming Leeuwarden - 29-05-2018

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen in Friesland moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet. De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. Sport Fryslân vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en organiseert daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden. Omschrijving Tijdens deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden, wordt er de eerste avond met name ingegaan op de noodzaak en theorie van de wetgeving. De tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. Resultaat Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen. Data en Locatie Heerenveen: dinsdag 20 maart en woensdag 30 mei Leeuwarden: dinsdag 29 mei en dinsdag 26 juni Voor wie? Bestuurders van (sport)verenigingen Trainer(s) AVG-specialist Cursusmateriaal AVG online Tool Aanmelden kan via: https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/trainings/algemene-verordening-gegevensbescherming/

Badminton toernooi 2018
Geef jouw school op voor het Gemeente Leeuwarden Badminton toernooi op 7 februari 2018! - 09-01-2018

Samen met LBC (Leeuwarder Badminton Club), BC Raak’m uit Grou en BC Stiens worden voorafgaand aan het toernooi badmintonclinics aangeboden op de basisscholen en mogen de kinderen bij de clubs meetrainen. Hierdoor worden ze optimaal voorbereid. De wedstrijdregels worden iets aangepast zodat beginnende badmintonners ook mee kunnen doen.

Vrijwilligers en materialen worden door de beide badmintonclubs geleverd en ook de Yonex Kids games (spelvormen van badminton) zullen weer een onderdeel van het toernooi vormen, zodat er naast inspanning ook ontspanning is. Voor onder andere het winnende koppel en de winnende school is er een prijs. Wil je mee doen? Geef je dan op via je school en kom kennismaken met badminton.

Scholen in Leeuwarden kunnen voor in de maand januari / eerste week februari een clinic aanvragen. In plaats van een reguliere gymles, geeft LBC dan een clinic bij jou op school!

Dus zit jij in groep 7 of 8 en wil jij clinic bij jou op school, geef dit dan aan bij je meester of juf. Hij / zij kan dan mailen naar: lbc_ccp@hotmail.com om de school aan te melden. Daarnaast organiseren de drie clubs clinics bij de clubs zelf. Alle scholen hebben hier een mail over ontvangen.

Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 7 februari van 15.00 uur tot 17.30 uur in de sporthal van het Friesland College te Leeuwarden (Julianalaan 97). Zien wij je dan? Toeschouwers zijn uiteraard ook welkom!

Laatste keer bewegen voor ouderen in het Greunshiem
Laatste keer bewegen voor ouderen in het Greunshiem - 15-11-2017

Op maandag 13 november was de laatste keer Bewegen voor Ouderen in de beweegtuin voor de bewoners van het Greunshiem. Onder leiding van Jolanda Pasveer ging een groepje bewoners naar buiten om even lekker een half uurtje te bewegen. De bewoners hebben weer genoten en waren weer lekker in beweging op de maandagochtend. Helaas wordt het nu te koud voor de bewoners om buiten te blijven bewegen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de activiteit naar een binnen accommodatie te verplaatsten. Als het weer warmer wordt kunnen de bewoners weer naar de beweegtuin om een leuk circuitje te doen en zo lekker soepel en fit te blijven. Voor foto's Klik Hier

Start to Run krijgt een vervolg!
Start to Run krijgt een vervolg! - 15-11-2017

In de afgelopen periode heeft Buurtsportcoach Nynke van der Wal een hardloopgroep op poten gezet. Onder de naam Start to Run konden beginnende lopers iedere woensdagochtend deelnemen aan een hardloopclinic. Tijdens de clinics werd fanatiek hardgelopen, op eigen niveau, door enthousiaste dames en heren onder leiding van een deskundige trainer. Woensdag 15 november was de laatste clinic uit de serie van Start to Run. Een tiental sportievelingen deden een eindtest van 2 of 3 km. Deze clinic gemist? Maar wil je wel graag leren hard lopen of ben je gestart met hardlopen en heb je een steuntje in de rug nodig? Dan is er goed nieuws! Want komt er een vervolg aan de hardloopgroep. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nynke van der Wal, buurtsportcoach Valeriuskwartier van bv SPORT, via  n.vanderwal@bvsport.nl of  06-83520492.

Voor foto’s klik  hier

LCC editie 2017 afgelast
LCC editie 2017 afgelast - 13-11-2017

In verband met te weinig aantal aangemelde verenigingen voor de LCC editie van 2017 hebben we vanochtend moeten besluiten om de editie van dit jaar af te gelasten. Ook de hieraan gekoppelde pubquiz kan hierdoor geen doorgang vinden. We zullen ons beraden over de toekomst.

 

De organisatie van de LCC.

Vooraankondiging Sportimpuls 2018
Vooraankondiging Sportimpuls 2018 - 06-11-2017

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018 om 14.00 uur. De Sportimpuls biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen.

Meer informatie via http://www.sportindebuurt.nl/…/vooraankondiging-sportimpuls… en via Sport en Bewegen in de Buurt maar uiteraard ook via onze buurtsportcoaches. We helpen de sport- en beweegaanbieders uit de (nieuwe) gemeente Leeuwarden graag bij het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie daarover contact op met onze coördinator Sportontwikkeling.

Smaaklessen op OBS de Plataanschool
Smaaklessen op OBS de Plataanschool - 06-11-2017

Smaaklessen op school

 

Wat is een gezonde pauzehap? Waar komt ons eten vandaan? Welke zintuigen hebben we nodig om ons eten te proeven? Dit zijn enkele vragen waarop kinderen tijdens de zogenoemde Smaaklessen antwoord krijgen. Harmke Kingma, de buurtgezondheidscoach is op obs de Plataan in de groepen 1 t/m 8 regelmatig in de klas aanwezig om kinderen iets bij te brengen over gezonde voeding. De kinderen mogen tijdens de lessen proeven, ruiken, voelen etc. en gaan zelf op onderzoek uit. Het is de bedoeling om dit schooljaar handvaten aan de leraren te geven, zodat zij het jaar erop zelf het thema voeding op kunnen nemen in hun lesprogramma.

 

 

 

Gezonde leefstijl op school

 

Daarnaast zijn er een aantal scholen in Leeuwarden die regelmatig projecten op school draaien waarbij een gezonde leefstijl centraal staat. Afhankelijk van het thema dat de school wil behandelen wordt er samen met de buurtsport- en gezondheidscoach gekeken welke lesactiviteiten daar bij aan kunnen sluiten. Thema’s als gezonde lunch, snoepen en mondhygiëne, bewegen en voeding, gezonde traktaties kunnen allemaal de revue passeren…

 

Kijk voor meer foto's op de pagina van Harmke Kingma buurtgezondscoach van BV Sport