Sportoverzicht

 • Tonen als tegels
 • Tonen als blokken
 • Tonen als lijst

Zoek je sport

Er zijn geen evenementen gepland.
Wintergames
Wintergames - 18-01-2021

Onze buurtsportcoaches organiseren, in samenwerking met de jongerenwerkers van Amaryllis, op verschillende locaties wintergames voor jeugd tot en met 17 jaar.
Ben je benieuwd wat er in jouw buurt georganiseerd wordt?
Check dan snel de flyer met alle informatie of neem contact op met Silke Kloetstra, buurtsportcoach bv SPORT.
s.kloetstra@bvsport.nl  -  06 5005 0073

 Aanvullende informatie:

 • Kom alleen naar de activiteit als je volledig klachtenvrij bent. Wij houden ons aan de coronamaatregelen, jij toch ook!?
 • Ouders zijn niet toegestaan op de sportlocatie, om zo aan de coronamaatregelen te kunnen blijven voldoen.
 • Zonder opgave vooraf kunnen we niet garanderen dat je mee kunt doen aan de activiteit. Wil je zeker zijn van deelname? Meld je dan vooraf per mail of telefonisch aan bij Silke Kloetstra of laat op locatie weten aan onze buurtsportcoach dat je er volgende week weer bij zult zijn.
 • De Wintergames zijn in december gestart en worden voorlopig elke week georganiseerd.
 • Verspreid de flyer aan al je vrienden en vriendinnen en kom gezellig met elkaar sporten! 
Corona regelingen sport- en beweegaanbieders
Corona regelingen sport- en beweegaanbieders - 24-09-2020

Graag attendeert bv SPORT de sport- en beweegaanbieders op de regelingen die er zijn om te helpen het hoofd tijdens (en ook na) de coronacrisis boven water te houden. Mogelijk zijn ze bekend maar het gaat om de volgende provinciale (1) en nationale (3) regelingen:

 • Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân – lees meer,
 • Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) – lees meer,
 • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) – lees meer en
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – lees meer.

Bv SPORT helpt en ondersteunt u graag. Samen bewegen we immers naar een gezonde gemeente!

Vragen over de regelingen of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op! 

Vakantieschool
Vakantieschool - 07-09-2020

De buurtsportcoaches hebben in de zomervakantie een bijdrage geleverd aan de vakantieschool van zowel PCBO als Proloog.

Vanuit de scholen nam de vraag naar een ondersteunend aanbod voor jongere kinderen toe. De coronacrisis heeft hierin zeker een rol gespeeld. Kinderen in kwetsbare situaties hebben extra ondersteuning nodig, meer dan wat er in het reguliere schoolprogramma aangeboden kan worden. Daarom was er aanvullend onderwijs voor de groepen 3 en 4 van PCBO en groepen 1 tot en met 4 van Proloog.

De buurtsportcoaches hebben zich ingezet op bewegend leren onder het motto 'waar leren voelt als spelen'. 
Elke schooldag stond er een gymles op het programma, zodat de cognitieve lessen afgewisseld werden met speel- en beweegplezier.

bv SPORT zet zich in voor de campagne ‘Kom mee naar buiten’ en wil hiermee bewegen in de buitenlucht een boost geven. Voor de jeugd is een boekje met diverse buitenspellen en tips samengesteld. De buurtsportcoaches hebben hier tijdens de vakantieschool op ingespeeld, door de kinderen een aantal spelletjes uit het buitenspeelboekje aan te leren. Alle kinderen hebben een boekje mee naar huis gekregen.

 Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’
Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’ - 02-09-2020

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen de verenigingen weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS , maar weet dat de regeling op 7 september aanstaande opent.

Met de subsidie helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Ook levert ze zo een bijdrage aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.
Nieuwe campagne Jeugdfonds Sport Friesland van start!
Nieuwe campagne Jeugdfonds Sport Friesland van start! - 26-05-2020

Maandag is de campagne 'Mag ik straks ook meedoen?' gestart. Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar het voetbalveld, dansschool, judovereniging of muziekles gingen, staan mogelijk volgend seizoen aan de zijlijn. Hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld niet meer betalen. 

Samen met het Jeugdfonds Sport Friesland wil bv SPORT deze gezinnen laten weten dat zij, ook met onze hulp, een beroep op het fonds kunnen doen. Het fonds helpt namelijk door de contributie of het lesgeld voor sport te betalen voor deze kinderen.

Meer informatie is te vinden op de speciale campagnepagina www.magikweermeedoen.nl

Kent u een kind dat hulp nodig heeft óf wilt u helpen, neem dan contact met ons of het fonds op!

Beweeg je mee? Beweegstimulering voor ouderen
Beweeg je mee? Beweegstimulering voor ouderen - 30-04-2020

Het zijn vreemde tijden, zowel voor medewerkers in de ouderenzorg als voor de doelgroep waarvoor zij zich inzetten. Er wordt veel van hen gevraagd en er ligt een grote uitdaging om alles in goede banen te leiden. Met name natuurlijk op het gebied van de ‘reguliere’ zorg en het contact met de cliënten en hun naasten maar wellicht ook op het gebied van activiteitenbegeleiding en beweging. 

 

Als Team Sportontwikkeling willen wij hen, zoals gebruikelijk, met betrekking tot dit laatste graag ondersteunen. Om mensen dagelijks toch in beweging te krijgen en voor wat afleiding te zorgen, hebben wij een beweegkaart ontwikkeld. Want het is (soms) lastig voor de oudere doelgroep om in beweging te blijven. Met deze beweegkaart kan iedereen op een laagdrempelige manier, iedere dag 5 beweegoefeningen doen. Dit op ieders eigen niveau.

 

Hoewel de beweegkaart misschien niet voor iedere oudere geschikt is, hopen we toch op deze manier zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Op de beweegkaart staan verschillende oefeningen die u iedere dag thuis kan uitvoeren.

 

Naast de beweegkaart is ook een informatiebrief (in het Nederlands en in het Fries) toegevoegd. Wij denken dat het op deze manier voor zowel de zorgmedewerkers als de ouderen duidelijk toegelicht is om aan de slag te kunnen.

 

Kom samen in beweging tegen corona!

 

Download hier de beweegkaart!