Buurtgezondheidscoaches

Buurtgezondheidscoaches

  • Tonen als tegels
  • Tonen als blokken
  • Tonen als lijst
Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming Leeuwarden
Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming Leeuwarden - 29-05-2018

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen in Friesland moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet. De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. Sport Fryslân vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en organiseert daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden. Omschrijving Tijdens deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden, wordt er de eerste avond met name ingegaan op de noodzaak en theorie van de wetgeving. De tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. Resultaat Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen. Data en Locatie Heerenveen: dinsdag 20 maart en woensdag 30 mei Leeuwarden: dinsdag 29 mei en dinsdag 26 juni Voor wie? Bestuurders van (sport)verenigingen Trainer(s) AVG-specialist Cursusmateriaal AVG online Tool Aanmelden kan via: https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/trainings/algemene-verordening-gegevensbescherming/