Gezonde Vereniging

bv SPORT biedt jullie vereniging de kans om een Gezonde Vereniging te worden. Wij
stellen een budget van maximaal € 500,- beschikbaar die jullie in kunnen zetten om de
doelstellingen van de Gezonde Vereniging te realiseren. Hiervoor maken jullie een plan
van aanpak met een begroting, die door bv SPORT wordt goedgekeurd. In dit plan van
aanpak wordt minstens één van de drie thema’s aan de orde gesteld.


1. Rookvrije Sportaccommodaties
Sinds 1 september 2018 zijn alle sportaccommodaties van gemeente Leeuwarden
Rookvrij. De verenigingen krijgen, waar nodig, ondersteuning van team Sportontwikkeling
om dit te laten slagen.


Voorbeelden budgetbesteding
- Campagne materialen denk aan: extra borden, vlaggen, spandoeken, rookvrij-hesjes.
- Eventueel stoppen-met-rokenprogramma’s aanbieden, worden ook vergoed vanuit
de basisverzekering


2. Hartveilig
Leden/vrijwilligers kunnen via de vereniging een reanimatiecursus volgen. De vereniging
ontwikkelt een calamiteitenplan, zodat juist gehandeld kan worden in geval van nood. De
aanschaf/plaatsing van de AED wordt hierin meegenomen.


Voorbeelden budgetbesteding
- Cursus reanimatie
- Deel van de aanschaf van een AED
- Deel van de aanschaf van een buitenkast
- Onderhoudscontract AED


3. Gezonde Kantine
Sportverenigingen met een eigen kantine creëren een gezonder aanbod. Bezoekers
kunnen zo een keuze maken die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. De producten zijn
zichtbaar en worden aantrekkelijk aangeboden.


Voorbeelden budgetbesteding
- Keukenmaterialen denk aan: blender, sap centrifuge, hakmolen (snijmachine),
nutribullet
- Receptenboek
- Vitrine koelkast
- Aankleding kantine campagne materiaal, denk aan: banners, menu kaarten etc.

 

Succesverhaal
Leeuwarder Zwaluwen Rookvrij: ‘’Als CSV de Leeuwarder Zwaluwen vinden we gezondheid
belangrijk. Vooral de jeugd willen we graag het goede voorbeeld geven en iedereen een
gezonde en veilige sportomgeving bieden. We hebben daarom aan het begin van dit jaar
een enquête gehouden binnen onze vereniging. Daaruit blijkt dat 86% van de leden het
een goede ontwikkeling vindt dat ons terrein rookvrij wordt. Het kan best moeilijk zijn om
iemand die langs de lijn staat te roken aan te spreken en vriendelijk te vragen om dat
buiten het terrein te doen. Het helpt dan om te weten dat we er met zijn allen achter staan!’’
Met communicatiemateriaal en een rookvrij campagne heeft CSV de Leeuwarder
Zwaluwen meer bewustwording gecreëerd bij haar leden. ‘’Wij willen een goede balans
vinden: niet steeds vertellen wat allemaal niet mag, maar wel het goede voorbeeld geven.’’

 

Beroep doen op het budget of zijn er nog vragen? Neem contact op met de
buurtsportcoach.

 

Samen bewegen we naar een gezonde gemeente!
Buurtsportcoaches bv SPORT