Buurtsportcoaches

 

 

 

     

 

        “SAMEN BEWEGEN NAAR EEN GEZONDE GEMEENTE”

De buurt

In elke wijk, buurt en dorp in de Gemeente Leeuwarden is een buurtsportcoach van bv SPORT actief. Het uitgangspunt van de buurtsportcoach is de behoefte in de buurt. Rekening houdend met de 3 speerpunten, stellen de coaches op basis van de behoefte en  in samenwerking met verschillende partijen in de buurt een uitvoeringsplan op.

De buurtsportcoach vertaald de behoefte vanuit de inwoners uit de buurt naar een concreet plan waarin de samenwerking met de verschillende partijen wordt gezocht. Het doel is om een gezonde en sportieve buurt te creëren waar de verschillende partijen elkaar goed weten te vinden en met elkaar samenwerken om dit te realiseren en waarbij bewoners zo optimaal mogelijk in de gelegenheid gesteld worden er een gezonde en actieve leefstijl op na te houden. Partijen in de buurt zijn bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en wijkteams maar ook het bedrijfsleven.

Onderwijs/IKC

De ontwikkeling van kinderen op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl is belangrijk. Het leren van nieuwe vaardigheden, het ontdekken en ontwikkelen van talent en het opdoen van kennis over sport, bewegen en gezondheid staan hierin centraal. De coaches bieden ondersteuning aan scholen om dit te stimuleren en zal zoals eerder benoemd hierin een schakel zijn tussen de buurt, de sportverenigingen en andere partijen.

Het bieden van een kwalitatieve en kwantitatieve impuls aan het bewegen tijdens en buiten schooltijd, is in feite waar de buurtsportcoaches zich op richten. Denk hierbij aan het stimuleren van fietsen, organiseren van sport- en speldagen, het spelen in speeltuinen, sportend leren ten behoeve van andere vakken zoals rekenen en schrijven en aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten.

Hierin kan de buurtsportcoach als vakleerkracht+ verschillende rollen aannemen en zullen zij optreden als coach, adviseur, organisator en/of als uitvoerder van het sport- en beweegaanbod.

Sportvereniging

Verenigingen zijn ontzettend belangrijk voor het leven in de gemeente Leeuwarden. Zij bieden niet alleen de gelegenheid om tal van sporten te beoefenen, maar ze zijn bovendien sociale netwerken, waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. De sport- verenigingen hebben in het verleden aangetoond dat zij uitstekend in staat zijn om voor en door de leden hun sportaanbod te organiseren.

Toch blijkt uit landelijk onderzoek dat verenigingen een aantal knelpunten hebben. Vitale verenigingen zijn in staat om deze knelpunten veelal zelf op te lossen. Waar dat niet haalbaar is, zal samen met de coaches gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Naast het betrekken en inzetten van sportverenigingen bij het sport- en beweegaanbod tijdens en buiten schooltijd (in de buurt), richten de buurtsportcoaches zich ook op het ondersteunen van de sportverenigingen.