Buurtsportcoaches

 

 

 

     

 

        “SAMEN BEWEGEN NAAR EEN GEZONDE GEMEENTE”

De buurt

In elke wijk, elke buurt en elk dorp in gemeente Leeuwarden is een buurtsportcoach actief. De buurtsportcoach vertaalt de behoefte vanuit de inwoners uit de buurt naar een uitvoeringsplan, waarin de samenwerking met verschillende partijen wordt gezocht. Hierbij houdt de buurtsportcoach rekening met de drie speerpunten. Het doel is een gezonde en sportieve buurt te realiseren, waar de verschillende partijen elkaar goed weten te vinden. Partijen in de buurt zijn bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, wijkteams en het bedrijfsleven.

Onderwijs/IKC

Het leren van nieuwe vaardigheden, het ontdekken en ontwikkelen van talent en het opdoen van kennis over sport, bewegen en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen. De buurtsportcoaches ondersteunen scholen om dit te stimuleren en zijn hierin een schakel tussen het onderwijs / IKC, de buurt, de sportverenigingen en andere partijen.

Buurtsportcoaches richten zich op het bieden van een kwalitatieve en kwantitatieve impuls aan het bewegen tijdens en buiten schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen, organiseren van sport- en speldagen, het spelen in speeltuinen, sportend leren bij vakken als rekenen en schrijven en het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. De buurtsportcoach neemt als vakleerkracht+ verschillende rollen aan en treedt op als coach, adviseur, organisator en/of uitvoerder van het sport- en beweegaanbod.

Sportvereniging

Verenigingen zijn ontzettend belangrijk voor het leven in de gemeente Leeuwarden. Zij bieden niet alleen de gelegenheid om tal van sporten te beoefenen, maar ze zijn bovendien sociale netwerken, waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. De sportverenigingen hebben in het verleden aangetoond dat zij uitstekend in staat zijn om voor en door de leden hun sportaanbod te organiseren.

Toch blijkt uit landelijk onderzoek dat verenigingen een aantal knelpunten hebben. Vitale verenigingen zijn in staat om deze knelpunten veelal zelf op te lossen. Waar dat niet haalbaar is, zal samen met de coaches gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Naast het betrekken en inzetten van sportverenigingen bij het sport- en beweegaanbod tijdens en buiten schooltijd (in de buurt), richten de buurtsportcoaches zich ook op het ondersteunen van de sportverenigingen.