Tarieven en Verhuur

Calamiteitenplannen

In de calamiteitenplannen wordt beschreven hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit zoals brand en bij een ontruiming. Op dat moment zal de BHV organisatie van bv SPORT “leading” zijn en deze zal volgens afgesproken procedures te werk gaan. Goed te weten dat bij een eventuele calamiteit het kader van de gebruiker van de accommodatie kan worden gevraagd om een ondersteunende taak op zich te nemen. Mochten er door omstandigheden geen medewerker van ons kunnen worden benaderd dan zijn in de accommodatie publicatiebordjes aangebracht waarop de benodigde instructies zijn aangegeven zodat sporters en bezoekers weten hoe te handelen bij een calamiteit.

 

Calamiteitenplan Zwembad It Gryn

Calamiteitenplan Zwembad De Blauwe Golf

Calamiteitenplan Kalverdijkje

Calamiteitenplan Sporthal Nylan

Calamiteitenplan Sporthal Julianalaan

Calamiteitenplan Sporthal Wiarda

Calamiteitenplan Sporthal Rengers

Calamiteitenplan Sporthal De Twine