Vacatures

Zwemonderwijzer (oproep) m/v
Zwemonderwijzer (oproep) m/v - 08-09-2017

bv SPORT is voor de zwembaden op zoek naar enthousiaste zwemonderwijzers (oproepbasis), die zowel op dag- als weekenduren ingezet kunnen worden.

Als zwemonderwijzer van onze zwembaden heb je een uitvoerende rol. Je geeft instructie aan (doel- en) lesgroepen en individuen in verschillende leeftijdscategorieën. Je kan ingezet worden op drie locaties; de Blauwe Golf en Kalverdijkje in Leeuwarden en It Gryn in Stiens. Je komt terecht in een sportief en dynamisch team.


Werkzaamheden:

 • Je geeft ABC zwemlessen aan (speciale doel)groepen en individuen van alle leeftijdscategorieën op basis van een werkplan
 • Je bent verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem m.b.t. vorderingen, voortgang en veiligheid van de leerlingen
 • Je onderhoudt contacten met verzorgers, ouders en leerkrachten van leerlingen
 • Je selecteert uit de eigen lesgroepen kandidaten voor het diplomazwemmen
 • Je geeft bewegingslessen aan (speciale doel)groepen. Je stelt daartoe, indien aangewezen, werkplannen op


Wij zoeken kandidaten met:

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis en bevoegdheden voor het geven van zwemonderwijs
 • EHBO/AED
 • BHV
 • Reddend zwemmen voor zwembaden
 • Lifeguard met praktijkgedeelte
 • Communicatieve- en sociale vaardigheden voor het motiveren en instrueren van deelnemers en voor de contacten met derden
 • Proactief en ondernemend in het signaleren van ongewenste situaties
 • Goed kunnen samenwerken
 • Flexibiliteit in werktijden en beschikbaar op afroep
 • Fysieke bekwaamheid voor het handelend kunnen optreden bij zwemmoeilijkheden

Acquisitie naar aanleiding van de getoonde vacatures op de website van bv SPORT wordt niet op prijs gesteld.

bv SPORT zoekt nieuwe Commissaris
bv SPORT zoekt nieuwe Commissaris - 07-07-2018

In de Raad van Commissarissen van bv SPORT is een vacature ontstaan vanwege het vertrek van één van de huidige leden. We zijn daarmee op zoek naar een deskundige, sportieve commissaris, met ervaring in het maatschappelijke politieke domein.

Uitgebreide informatie over het gewenste profiel van de kandidaten en over de rol van de Raad van Commissarissen binnen bv SPORT vindt u in de profielschets hieronder. Sollicitaties kunt u richten aan de voorzitter van de RvC, de heer W.S. Schuurmans. Dit kunt u doen via het sollicitatieformulier op de website of via vacatures@bvsport.nl.  Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met dhr. Schuurmans via 06-53492527.

Solliciteren kan tot en met zaterdag 21 juli a.s.. Na deze datum krijgen kandidaten nader bericht over de ingestuurde sollicitatie en de verdere procedure.


Profielschets Raad van Commissarissen bv SPORT

bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in en voor de gemeente Leeuwarden. Tevens voeren wij het sport-, beweging- en gezondheidsbeleid van de gemeente Leeuwarden uit. Er zijn ruim 150 medewerkers dagelijks aan de slag om de sportfaciliteiten en de inwoners van de gemeente in optimale conditie te houden en om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. bv SPORT is publiek privaat, een zelfstandige besloten vennootschap, met de gemeente als 100% aandeelhouder.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van bv SPORT bestaat uit drie personen. De personen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen.

Doel en opdracht
De Raad van Commissarissen heeft als taak onafhankelijk toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen bv SPORT. De RvC staat de directeur met raad terzijde en handelt daarbij altijd vanuit het belang van bv SPORT.
 

Algemene profieleisen voor de commissarissen

Maatschappelijk betrokken
bv SPORT is er ten dienste van de samenleving en staat daar middenin. De maatschappelijke rol en bijdrage die geleverd wordt is groot en dient binnen de juiste financiële en organisatorische kaders te worden uitgeoefend. De totale maatschappelijke, maar ook bedrijfsmatige interesse en ervaring, moet binnen de Raad aanwezig zijn. De Raad van Commissarissen is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Van de Commissarissen wordt verwacht dat ze maatschappelijk betrokken zijn en over voldoende ervaring beschikken op het gebied van bestuur en/of toezicht.  

Kritisch en innovatief
Van de Raad van Commissarissen wordt een positief kritische opstelling verwacht om de doelstelling en koers van bv SPORT te bewaken. Affiniteit met het werkveld is hierbij van belang maar ook op de aandachtsgebieden financieel, organisatorisch, juridisch en (gemeentelijke) politiek zijn er kwaliteiten gewenst. De Commissarissen staan open voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor er een stimulerende rol gespeeld kan worden bij vernieuwingen.

Kennisgebieden
De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn, dat door de gezamenlijke leden van de Raad wordt voldaan aan de hieronder geformuleerde kwaliteitseisen, te weten:

 1. financieel economische kennis;
 2. juridische kennis;
 3. bestuurlijke ervaring;
 4. ervaring in het leiden en ontwikkelen van (dienstverlenende) bedrijven;
 5. kennis van de sportbranche;
 6. kennis van de politiek-maatschappelijke aspecten in de regio.


Collegiaal en flexibel
De Raad van Commissarissen werkt in teamverband. Dit houdt in dat de besluiten zoveel mogelijk met algemene instemming worden genomen. Lukt dit niet dan beslist de meerderheid en wordt hierin enige flexibiliteit van de Commissarissen verwacht in het belang van bv SPORT.

Netwerken
De leden van de Raad van Commissarissen hebben een relevant netwerk in of rond het werkveld van bv SPORT.

Toezicht en advies
De directeur geeft leiding aan bv SPORT en is de bestuurder. De Raad houdt toezicht en geeft advies. 

Onafhankelijk
Kenmerkend voor de Raad van Commissarissen is dat men onafhankelijkheid moet uitstralen. Belangenverstrengeling moet niet mogelijk zijn. Deze onafhankelijkheid vertaalt zich onder meer in:

 • Onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur. Een kritische opstelling jegens de directeur houdt in dat de Raad van Commissarissen zonder blokkades moet kunnen optreden;
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van de bv SPORT. De Raad van Commissarissen heeft als taak toe te zien op het reilen en zeilen van de organisatie in zijn geheel. Persoonlijke of zakelijke betrokkenheid van een Commissaris verdraagt zich moeilijk met een onafhankelijke opstelling;
 • Onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. De commissarissen moeten in hun functioneren niet afhankelijk zijn van elkaar. Te nauwe relaties tussen leden van de Raad van Commissarissen zijn daarom minder gewenst;
 • Onafhankelijkheid van deelbelangen. De Raad van Commissarissen ziet toe op het functioneren van de organisatie in zijn geheel en op alle aspecten. De Raad van Commissarissen is geen orgaan dat dient ter behartiging van de belangen van bepaalde betrokkenen. Zo mag ook van elk individueel lid van de Raad van Commissarissen een brede beoordeling, los van deelbelangen, verwacht worden.


Naast de hierboven genoemde punten is in de statuten van bv SPORT nog een regel op-genomen die de onafhankelijkheid waarborgt. Volgens artikel 17 lid 3 mag een lid van de Raad van Commissarissen niet afkomstig zijn uit de politiek-bestuurlijke kring van de gemeente Leeuwarden.

Acquisitie naar aanleiding van de getoonde vacatures op de website van bv SPORT wordt niet op prijs gesteld.

Buurtsportcoach Dorpen Leeuwarden Zuid
Buurtsportcoach Dorpen Leeuwarden Zuid - 11-07-2018

I.v.m. zwangerschapsverlof is bv SPORT in de periode van maandag 24 september 2018  t/m 1 maart 2019 op zoek naar een enthousiaste

Buurtsportcoach m/v (28 uur per week)  voor de dorpen Leeuwarden Zuid
Als buurtsportcoach heb je een strategische, ondersteunde en uitvoerende rol. Je zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve impuls van het bewegen in het aan jouw toegewezen gebied. Je zoekt hierbij de samenwerking op met scholen, wijk- en sportverenigingen en andere partijen in de buurt om te komen tot een mooi beweegprogramma voor verschillende  doelgroepen.  Je bent in jouw gebied c.q. wijk de verbindende factor op het gebied van sport(stimulering), bewegen en een gezonde leefstijl.

bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast geven wij met ons team Sportontwikkeling uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Leeuwarden.
bv SPORT richt zich er op om de sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar ook om het sporten- en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken én te houden. Je komt terecht in een sportieve, prettige, dynamische omgeving waarbij je deel uit gaat maken van een jong team (sport)professionals.

Jouw werkzaamheden

 • Je ontwikkelt, onderzoekt en brengt in kaart welke behoefte de doelgroep(en) en de sport- en beweegaanbieders in jouw gebied c.q. wijk hebben en brengt deze partijen vervolgens samen. Hierin ben jij de verbindende factor en heb je een adviserende en coördinerende rol.
 • Je bent in staat een uitvoeringsplan op te stellen (i.c.m. een budgetvoorstel) van/over een samenhangend aanbod van activiteiten op het gebied van sport-, bewegen en een gezonde leefstijl voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen in jouw gebied c.q. wijk en om dit (door sportorganisaties uit de buurt en/of sport- en spelleiders) uit te (laten) voeren. Herin betrek je verschillende partners. Het is daarbij van belang dat je een goed relatienetwerk op kunt bouwen c.q. kunt onderhouden, om communicatief sterk in je schoenen te staan en om de samenwerking tussen verschillende partijen te stimuleren.
 • Je werft actief deelnemers voor de, in jouw uitvoeringsplan opgenomen, activiteiten. Daarbij heb je voor elke activiteit een idee c.q. richtlijn welke (publicitaire) middelen je in wilt gaan zetten en ben je op de hoogte welke mogelijkheden je hiervoor tot je beschikking hebt.


Wij zoeken iemand met

 • Een afgeronde ALO- of Sportkunde (met lesbevoegdheid)  opleiding
 • EHBO/ BHV
 • Een ruime affiniteit voor sport, onderwijs en leefstijl
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Een zelfstandige en proactieve (werk)houding
 • De capaciteiten om een netwerk op te bouwen en te onderhouden
 • Een goede lichamelijk conditie
 • Actuele ervaring als vrijwilliger in de sport  (pré)


Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Sido de Schiffart, coördinator Sportontwikkeling, tel. 058-2677964 of s.deschiffart@bvsport.nl. Je sollicitatiebrief én CV stuur je vóór maandag 27 augustus a.s. naar bv SPORT. Dit doe je bij voorkeur via het sollicitatieformulier op de website of via vacatures@bvsport.nl.

Gesprekken worden gepland in week 35, op woensdag 29 augustus 2018. I.v.m. zomervakantie krijg je van ons maandag 27 augustus pas bericht over de ingediende sollicitatie. In bovengenoemde vacatureperiode is rekening gehouden met een overdrachtsperiode van 1 week voor en 1 week na het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wij bieden voor bovengenoemde periode c.q. uren een payrolldienstverband aan bij Tempo-Team. Daarbovenop kan je gebruik maken van een groot deel van de secundaire arbeidsvoorwaarden die bv SPORT kent. Salariëring van deze functie is vastgesteld in schaal 8 van de Vermo cao. Acquisitie naar aanleiding van de getoonde vacatures op de website van bv SPORT wordt niet op prijs gesteld.

Buurtsportcoach Stadsgebied Leeuwarden West
Buurtsportcoach Stadsgebied Leeuwarden West - 11-07-2018

I.v.m. zwangerschapsverlof is bv SPORT in de periode van maandag 24 september 2018  t/m 1 februari 2019 op zoek naar een enthousiaste

Buurtsportcoach m/v (24 uur per week)  voor stadsgebied Leeuwarden West
Als buurtsportcoach heb je een strategische, ondersteunde en uitvoerende rol. Je zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve impuls van het bewegen in het aan jouw toegewezen gebied. Je zoekt hierbij de samenwerking op met scholen, wijk- en sportverenigingen en andere partijen in de buurt om te komen tot een mooi beweegprogramma voor verschillende  doelgroepen.  Je bent in jouw gebied c.q. wijk de verbindende factor op het gebied van sport(stimulering), bewegen en een gezonde leefstijl.

bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast geven wij met ons team Sportontwikkeling uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente Leeuwarden.
bv SPORT richt zich er op om de sportfaciliteiten in optimale conditie te houden, maar ook om het sporten- en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken én te houden. Je komt terecht in een sportieve, prettige, dynamische omgeving waarbij je deel uit gaat maken van een jong team (sport)professionals.

Jouw werkzaamheden

 • Je ontwikkelt, onderzoekt en brengt in kaart welke behoefte de doelgroep(en) en de sport- en beweegaanbieders in jouw gebied c.q. wijk hebben en brengt deze partijen vervolgens samen. Hierin ben jij de verbindende factor en heb je een adviserende en coördinerende rol.
 • Je bent in staat een uitvoeringsplan op te stellen (i.c.m. een budgetvoorstel) van/over een samenhangend aanbod van activiteiten op het gebied van sport-, bewegen en een gezonde leefstijl voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen in jouw gebied c.q. wijk en om dit (door sportorganisaties uit de buurt en/of sport- en spelleiders) uit te (laten) voeren. Herin betrek je verschillende partners. Het is daarbij van belang dat je een goed relatienetwerk op kunt bouwen c.q. kunt onderhouden, om communicatief sterk in je schoenen te staan en om de samenwerking tussen verschillende partijen te stimuleren.
 • Je werft actief deelnemers voor de, in jouw uitvoeringsplan opgenomen, activiteiten. Daarbij heb je voor elke activiteit een idee c.q. richtlijn welke (publicitaire) middelen je in wilt gaan zetten en ben je op de hoogte welke mogelijkheden je hiervoor tot je beschikking hebt.


Wij zoeken iemand met

 • Een afgeronde ALO- of Sportkunde (met lesbevoegdheid)  opleiding
 • EHBO/ BHV
 • Een ruime affiniteit voor sport, onderwijs en leefstijl
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Een zelfstandige en proactieve (werk)houding
 • De capaciteiten om een netwerk op te bouwen en te onderhouden
 • Een goede lichamelijk conditie
 • Actuele ervaring als vrijwilliger in de sport  (pré)


Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Sido de Schiffart, coördinator Sportontwikkeling, tel. 058-2677964 of s.deschiffart@bvsport.nl. Je sollicitatiebrief én CV stuur je vóór maandag 27 augustus a.s. naar bv SPORT. Dit doe je bij voorkeur via het sollicitatieformulier op de website of via vacatures@bvsport.nl.

Gesprekken worden gepland in week 35, op woensdag 29 augustus 2018. I.v.m. zomervakantie krijg je van ons maandag 27 augustus pas bericht over de ingediende sollicitatie. In bovengenoemde vacatureperiode is rekening gehouden met een overdrachtsperiode van 1 week voor en 1 week na het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kan zijn dat er een mogelijkheid ligt tot verlenging van bovengenoemde periode. Dit  t/m eind april 2019  en voor 32 uur in de week. Deze mogelijkheid wordt gedurende de contractperiode bekeken en besproken.

Wij bieden voor bovengenoemde periode c.q. uren een payrolldienstverband aan bij Tempo-Team. Daarbovenop kan je gebruik maken van een groot deel van de secundaire arbeidsvoorwaarden die bv SPORT kent. Salariëring van deze functie is vastgesteld in schaal 8 van de Vermo cao. Acquisitie naar aanleiding van de getoonde vacatures op de website van bv SPORT wordt niet op prijs gesteld.

Samenwerken aan een rookvrije generatie in Leeuwarden
Samenwerken aan een rookvrije generatie in Leeuwarden - 01-06-2018

Samenwerken aan een rookvrije generatie

 

Op 31 mei 2018 is het convenant ‘Samenwerken aan een rookvrije generatie in Leeuwarden’ ondertekend. Naast bv SPORT hebben de volgende organisaties de pen gepakt: Veiligheidsregio Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar, Gemeente Leeuwarden, Jeugdhulp Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden, RUG Campus Fryslân, Sportclub Cambuur, Verslavingszorg Noord Nederland en organisaties in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Het convenant vormt een basis voor organisaties om kinderen zo min mogelijk in aanraking te laten komen met roken. Met dit convenant wordt ernaar gestreefd dat:

 1. Elk kind in de gemeente Leeuwarden vanaf januari 2020 rookvrij kan opgroeien.
 2. Voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers niet-roken de norm is op terreinen en in de gebouwen van de ondertekenaars.
 3. Medewerkers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, vooral als ze met kinderen in aanraking komen.
 4. Daar waar gewenst medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat er ondersteuning voor is.
 5. De samenwerkende organisaties zich inspannen om kennis en ervaringen te delen en zich gezamenlijk committeren aan het uitbannen van roken.

Door de bundeling van krachten worden meer dan 10.000 medewerkers en zo’n 50.000 scholieren en studenten in Leeuwarden en omstreken bereikt. Daarmee draagt de ondertekening bij aan de maatschappelijke beweging ‘Rookvrije generatie’.

Wij hebben als doel binnen dit convenant om alle sportvelden en accommodaties die in ons beheer zijn rookvrij te krijgen. Daarmee zijn we begonnen bij onze hoofdvestiging en de zwemabaden, deze locaties zijn al rookvrij. Ook hebben vier voetbalclubs in de gemeente Leeuwarden toegezegd om hun sportterrein rookvrij te maken. Dit zijn FVC en Blauw Wit '34 op het Wiardacomplex, LAC Frisia op de Magere Weide en SC Stiens. Wij hopen dat deze sportclubs als voorbeeld dienen om ook de andere sportcomplexen rookvrij te krijgen. Zo dragen wij ons steentje bij aan een rookvrije generatie - een generatie waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

 

 

Badminton toernooi 2018
Geef jouw school op voor het Gemeente Leeuwarden Badminton toernooi op 7 februari 2018! - 09-01-2018

Samen met LBC (Leeuwarder Badminton Club), BC Raak’m uit Grou en BC Stiens worden voorafgaand aan het toernooi badmintonclinics aangeboden op de basisscholen en mogen de kinderen bij de clubs meetrainen. Hierdoor worden ze optimaal voorbereid. De wedstrijdregels worden iets aangepast zodat beginnende badmintonners ook mee kunnen doen.

Vrijwilligers en materialen worden door de beide badmintonclubs geleverd en ook de Yonex Kids games (spelvormen van badminton) zullen weer een onderdeel van het toernooi vormen, zodat er naast inspanning ook ontspanning is. Voor onder andere het winnende koppel en de winnende school is er een prijs. Wil je mee doen? Geef je dan op via je school en kom kennismaken met badminton.

Scholen in Leeuwarden kunnen voor in de maand januari / eerste week februari een clinic aanvragen. In plaats van een reguliere gymles, geeft LBC dan een clinic bij jou op school!

Dus zit jij in groep 7 of 8 en wil jij clinic bij jou op school, geef dit dan aan bij je meester of juf. Hij / zij kan dan mailen naar: lbc_ccp@hotmail.com om de school aan te melden. Daarnaast organiseren de drie clubs clinics bij de clubs zelf. Alle scholen hebben hier een mail over ontvangen.

Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 7 februari van 15.00 uur tot 17.30 uur in de sporthal van het Friesland College te Leeuwarden (Julianalaan 97). Zien wij je dan? Toeschouwers zijn uiteraard ook welkom!

LCC editie 2017 afgelast
LCC editie 2017 afgelast - 13-11-2017

In verband met te weinig aantal aangemelde verenigingen voor de LCC editie van 2017 hebben we vanochtend moeten besluiten om de editie van dit jaar af te gelasten. Ook de hieraan gekoppelde pubquiz kan hierdoor geen doorgang vinden. We zullen ons beraden over de toekomst.

 

De organisatie van de LCC.

Vooraankondiging Sportimpuls 2018
Vooraankondiging Sportimpuls 2018 - 06-11-2017

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018 om 14.00 uur. De Sportimpuls biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

 

De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen.

 

Meer informatie via http://www.sportindebuurt.nl/…/vooraankondiging-sportimpuls… en via Sport en Bewegen in de Buurt maar uiteraard ook via onze buurtsportcoaches. We helpen de sport- en beweegaanbieders uit de (nieuwe) gemeente Leeuwarden graag bij het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie daarover contact op met onze coördinator Sportontwikkeling.

Rengers Up
bv SPORT klimt de hoogte in op indoor-klimcentrum “Rengers” - 14-07-2017

Sportcampus Leeuwarden bij sportcentrum Rengers tussen zwembad De Blauwe Golf en de Hogescholen NHL en Stenden krijgt in 2018 uitbreiding met een voor Nederland uniek klimcentrum. Leeuwarden krijgt hiermee een topaccommodatie, die voor klimsporters van alle niveaus fantastische mogelijkheden en uitdagingen biedt!

Het klimcentrum wordt door zijn vormgeving onderscheidend in de omgeving en biedt gelegenheid voor vele vormen van klimsport. Zo komt er een zogenoemde ‘boulder-ruimte’, een ‘clip and climb-center’ en een ruimte voor ‘caving’. In de 1000 m² klimoppervlak, met klimwanden tot een hoogte van 25 meter, zijn 2 ‘speedclimb’-wanden opgenomen. Langs de buitenwand kan de klimmer van meer dan 20 meter hoogte abseilen.

bv SPORT heeft de hulp ingeroepen van (top-)sportbouwer Vaessen, die eerder ook sportcentrum Rengers realiseerde. Dat heeft geresulteerd in een ingenieus ontwerp, waarin sporthallen en klimcentrum samensmelten tot ‘Rengers-UP’. Het ligt in de planning dat het klimcentrum in het najaar van 2018 haar deuren opent.

Benieuwd naar een 1e impressie van de klimhal? Bekijk het filmpje hier

Kunstgras met rubbergranulaat
Kunstgras met rubbergranulaat - 29-11-2016

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van de afgelopen dagen zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richten gemeente en bv SPORT zich net als de KNVB op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. De resultaten uit dit onderzoek zijn leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet. Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

 1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
 2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.
   

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

 • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
 • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
 • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
 • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
 • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.


De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Zwembad Kalverdijkje en sporthallen aangesloten op warmtenet
Zwembad Kalverdijkje en sporthallen aangesloten op warmtenet - 29-11-2016

Met de aansluiting van het zwembad en de twee grote sporthallen zet niet alleen bv SPORT een belangrijke stap in de verduurzaming van haar sportactiviteiten in Leeuwarden, maar wordt ook de haalbaarheid vergroot voor het gebruik van restwarmte van Friesland Campina.

Vanaf medio december 2016 zal Ennatuurlijk warmte leveren aan zwembad Kalverdijkje en twee grote sporthallen van bv SPORT in Leeuwarden. De warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en de verwarming van kraanwater, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het vullen van het zwembad. Er is een contract getekend voor 15 jaar.

Met de aansluiting van het zwembad en de sporthallen op het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk in Camminghaburen wordt jaarlijks zo'n 190.000 m3 aardgas bespaard.

Door deze aansluiting op het warmtenet komt ook het gebruik van restwarmte van Friesland Campina weer een stukje dichterbij. Friesland Campina, Fȗns Skjinne Fryske Enerzjy en Ennatuurlijk doen onderzoek naar de mogelijkheden om restwarmte uit de rookgassen van Friesland Campina terug te winnen en te leveren aan het bestaande warmtenet. De groeiende vraag naar warmte, onder andere door deze nieuwe aansluiting, verhoogt de haalbaarheid van dit project aanzienlijk. Ennatuurlijk heeft de ambitie om te groeien met het bestaande warmtenet en wil daarnaast het warmtenet blijven verduurzamen met nieuwe initiatieven zoals het project met Friesland Campina. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland.