Duurzaam ondernemen

Wist u dat...?

  • wij bij onze waterzuivering gebruik maken van UV-belichting? Hiermee kunnen we bepaalde vervuiling, met name ureum, beter afdoden en goed voldoen aan de hiervoor wettelijk opgestelde kaders.
  • alle energie die we in onze zwembaden gebruiken voor meer dan 85% duurzaam opgewekt wordt en dat we de komende jaren in zullen zetten op volledige afhankelijkheid van duurzame energie?
  • wij door de inzet van slimme(re) meet- en regeltechnieken op een adequate manier onze energie beheren?
  • de totale energieconsumptie van bv SPORT al met 37% gedaald is?
  • wij al twee jaar lang maairobots inzetten op de sportvelden in de wat verder afgelegen gebieden?
  • op de meeste sporthallen, gymzalen en zwembaden inmiddels zonnepanelen liggen?
  • onze onderhoudsbussen op Biogas rijden?
  • ons hoofdkantoor energielabel A heeft?

Zonnepanelen

bv SPORT maakt bij verschillende zwembaden, sporthallen en gymzalen gebruik van zonnepanelen. Er zijn nu 16 accommodaties voorzien van zonnepanelen. In totaal gaat het om 1439 zonnepanelen, die samen zorgen voor 368297 KWH. Onderstaand overzicht geeft  de top 5 van onze accommodaties weer, met de meeste zonnepanelen. Per zonnepaneel wordt er tussen de 245 tot 260 kwh geleverd.

1. Sporthal de Twine 342 panelen
2. Zwembad de Blauwe Golf 273 panelen
3. Sportcomplex Kalverdijkje 186 panelen
4. Sportcomplex Rengers (1) 102 panelen
5. Sportcomplex Wiarda 102 panelen

Naast bovengenoemde sportcomplexen en zwembaden zijn ook het hoofdkantoor en aantal gymzalen voorzien van zonnepanelen. Op deze accommodaties ligt het aantal zonnepanelen tussen de 20 en 80, die per paneel 260 kwh leveren.