Afdeling Sportafdeling
Protocol verantwoord sporten (update: 1 juli 2020)

Vanaf 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.

Naar aanleiding daarvan is het protocol ‘Verantwoord Sporten’ ook aangepast. Naast het protocol verantwoord sporten, ontvangt u hierbij ook de corona-huisregels binnensportaccommodaties bv SPORT. Wellicht niet voor ieder van u van toepassing maar mocht u gebruik maken van een binnensportaccommodatie welke in ons beheer is (gymzaal/sporthal), dan dient u deze corona-huisregels op te volgen. Ze vormen een aanvulling het protocol verantwoord sporten en, daar waar die door de sportbond of brancheorganisatie zijn opgesteld, de sportspecifieke protocollen. Mocht u zelf een accommodatie beheren dan kunnen ze mogelijk als inspiratie dienen. Ook voor u geldt namelijk dat er verwacht wordt dat u duidelijke afspraken maakt over de verantwoordelijkheden en de inzet van uw beheerder(s), medewerkers, vrijwilligers en coronaverantwoordelijken van sportaanbieders in en op uw sportlocaties.