Gezonde vereniging

bv SPORT biedt jouw vereniging de kans om een Gezonde Vereniging te worden. Wij stellen een budget van maximaal € 500,- beschikbaar die jullie in kunnen zetten om de doelstellingen van de Gezonde Vereniging te realiseren. Hiervoor maken jullie een plan van aanpak met een begroting, die door bv SPORT wordt goedgekeurd. In dit plan van aanpak wordt minstens één van de drie thema’s aan de orde gesteld.

1. Rookvrije Sportaccommodaties

Sinds 1 september 2018 zijn alle sportaccommodaties van gemeente Leeuwarden Rookvrij. De verenigingen krijgen, waar nodig, ondersteuning van team Sportontwikkeling om deze boodschap te blijven uitdragen.


Voorbeelden budgetbesteding
– Campagnematerialen, zoals extra borden, vlaggen, spandoeken en rookvrij-hesjes.
– Eventueel stoppen-met-rokenprogramma’s aanbieden, deze worden ook vergoed vanuit de basisverzekering.

2. Hartveilig

Leden en/of vrijwilligers kunnen via de vereniging een reanimatiecursus volgen. De vereniging ontwikkelt een calamiteitenplan, zodat juist gehandeld kan worden in geval van nood. De aanschaf en plaatsing van de AED wordt hierin meegenomen.


Voorbeelden budgetbesteding
– Cursus reanimatie
– Deel van de aanschaf van een AED
– Deel van de aanschaf van een buitenkast
– Onderhoudscontract AED

3. Gezonde Kantine

Sportverenigingen met een eigen kantine creëren een gezonder aanbod. Bezoekers kunnen zo een keuze maken die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. De producten zijn zichtbaar en worden aantrekkelijk aangeboden.

Voorbeelden budgetbesteding
– Keukenmaterialen, zoals een blender, sapcentrifuge, hakmolen (snijmachine) of nutribullet.
– Receptenboek
– Vitrine koelkast
– Aankleding kantine met campagne materiaal, zoals banners en menukaarten.

Wil jij met jouw vereniging een beroep doen op het budget of heb je nog vragen?
Neem contact op met de buurtsportcoach.