Op weg naar een gezonde sportvereniging

De Hartstichting vindt dat in de gemeente Leeuwarden nog meer AED’s nodig zijn om een goede dekking binnen het reanimatienetwerk te krijgen. De grootste kans op overleven is als je binnen 6 minuten kunt starten met reanimeren met een AED. Het is daarom van belang dat er meer AED’s  komen en burgerhulpverleners zijn. bv SPORT zet zich hiervoor in met het project: de Gezonde Vereniging.
Gezonde verenigingen hebben in hun doen en laten aandacht voor het welzijn van hun leden, bezoekers en mensen uit hun omgeving. bv SPORT richt zich daarbij op rookvrije sportaccommodaties, de gezonde kantine én reanimatie cursus/AED.

bv SPORT biedt sportverenigingen de kans om een Gezonde Vereniging te worden. Er is een budget beschikbaar gesteld en de buurtsportcoach ondersteunt bij het realiseren van de doelen van de vereniging

Inmiddels zijn er sportverenigingen gestart met het project de Gezonde Vereniging. Een geslaagd voorbeeld is de Rugby Club Greate Pier (RCGP) uit Leeuwarden. Zij hebben inmiddels de reanimatie cursus met succes afgerond. Het bestuur van RCGP heeft een aantal personen binnen de vereniging benaderd om de reanimatiecursus te volgen, met als doel om een hartveilige vereniging te zijn. Dit houdt in dat er bij verschillende teams en op ieder moment iemand aanwezig is, die hulp kan verlenen. De club vertelt: “Naar aanleiding van deze cursus hebben we een aantal enthousiaste mensen die ook graag nog een EHBO-certificaat willen halen”. Naast inzet op de reanimatiecursus, is de club tevens rookvrij. Ook voetbalvereniging Nicator is van start gegaan met de reanimatie cursus.

bv SPORT streeft ernaar dat er nog meer verenigingen zullen volgen. Neem contact op met de desbetreffende buurtsportcoach om een beroep te doen op het budget. Samen gaan wij op weg naar een gezonde sportvereniging!