Corona

Coronamaatregelen

Na elke aanpassing in de coronamaatregelen vanuit de overheid, zwembadbranche en/of sportkoepels, passen we onze spelregels weer aan. Op deze pagina lees je de actuele status. Want samen worden we blij van sport, juist ook in coronatijd.

Actuele coronamaatregelen

Welke maatregelen vanaf zondag 18 november 20222 van kracht zijn in onze accommodaties, lees je op deze pagina.

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen.
Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn.

Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
sportcentrum it gryn

Recreatief zwemmen

Onze zwembaden de Blauwe Golf, Kalverdijkje en It Gryn zijn geopend. 

Vanaf dinsdag 30 november zijn onze zwembaden beperkt geopend.
Al onze accommodaties sluiten dagelijks om 17.00 uur.
Dit als gevolg van de avondlockdown die door de overheid is afgekondigd op vrijdag 26 november.
Voor recreatief zwemmen op zaterdag en zondag is vooraf online reserveren verplicht.

Toegang tot de zwembaden is voor bezoekers vanaf 18 jaar uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs (QR code en ID bewijs).
In onze horeca geldt deze maatregel al vanaf 13 jaar.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar en draag (vanaf 13 jaar) een mondkapje in onze gehele accommodatie, met uitzondering van het ‘natte’ gedeelte.

Lees hier het hele Protocol Verantwoord Zwemmen 8.3 – met ingang van 28 november 2021

Tickets boeken voor onze zwembaden
zwemabc

Zwemlessen en -activiteiten

Onze zwembaden de Blauwe Golf, Kalverdijkje en It Gryn blijven geopend tot 17:00 uur, ook voor zwemlessen en -activiteiten!

We werken achter de schermen aan mogelijkheden om zoveel mogelijk zwemlessen en -activiteiten tot 17:00 uur in te plannen.
Wanneer hier voor jouw les- of doelgroep informatie over bekend is, zal je per mail op de hoogte worden gehouden.

Ouders van onze leskinderen ZwemABC hebben per mail informatie over een wijziging in de organisatie van de zwemlessen ontvangen.
Heb je dit bericht onverhoopt gemist? Mail dan de naam en lesgegevens van je kind naar zwemonderwijs@bvsport.nl voor meer informatie.

Toegang tot de zwembaden is voor bezoekers vanaf 18 jaar uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs (QR code en ID bewijs).
Dit geldt ook voor ouders/begeleiders die hun kind begeleiden naar de zwemlessen.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar en draag (vanaf 13 jaar) een mondkapje in onze gehele accommodatie, met uitzondering van het ‘natte’ gedeelte.

Lees hier het hele Protocol Verantwoord Zwemmen 8.3 – met ingang van 28 november 2021

Alle info over onze zwemactiviteiten

SportCafés

Onze SportCafés zijn geopend.
In verband met de afgekondigde avondlockdown sluiten onze SportCafés dagelijks om 17:00 uur.

Toegang tot de sportcafés is vanaf 25 september uitsluitend mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs (QR code en ID bewijs).
In het sportcafé draag je een mondkapje. Zodra je aan tafel zit, mag het mondkapje af.

Bovenstaande geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

In onze SportCafés is het horeca protocol van KHN van kracht.

Alle info over onze SportCafés
sportvelden leeuwarden

Sportaccommodaties

Informatie over de aanvullende coronamaatregelen vanaf 28 november 2021 voor sporters lees je in onderstaand NOC*NSF protocol.

Protocol Verantwoord Sporten NOC*NSF – met ingang van 28 november 2021

________________________________

Informatie over de coronamaatregelen vanaf 13 november 2021 voor sporters lees je in ons protocol;

Protocol Verantwoord Sporten bv SPORT – met ingang van 13 november 2021

Corona-coördinator en controle CTB

In bovenstaand protocol verantwoord sporten wordt onder andere ingegaan op de corona-coördinator en het controleren van het CTB. Wij gaan er van uit dat in beide door de sport- en beweegaanbieders wordt voorzien, al dan niet in de vorm van één en dezelfde persoon. De huurders van onze accommodaties (zwembaden, sporthallen, gymzalen en buitensport) zijn in situaties waarop de CTB-verplichting van toepassing is, ten allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de QR-code van de personen waarvoor de CTB-verplichting geldt.

Dat betekent dus dat de huurder er zorg voor dient te dragen dat alle aanwezigen in/op de gehuurde accommodatie – waarvoor een CTB-verplichting geldt – worden gecontroleerd. Dit geldt dus voor de eigen leden, maar ook voor die van de tegenstanders/gasten. Uiteraard kunnen huurders deze taak onderling afstemmen en verdelen.

De controle mag ter plekke worden uitgevoerd en dient plaats te vinden bij een ieder aanwezig op de sportvloer, in de kleedkamers en, in het geval van het gebruik van één van onze sporthallen, op de tribunes. De controle die voor het betreden van een horecagelegenheid plaats moet vinden, is op de buitensportaccommodaties aan de huurder, bij onze sporthallen en zwembaden wordt die door medewerkers van bv SPORT gedaan (uitgezonderd het restaurant van zwembad De Blauwe Golf want daar wordt die door de medewerkers van het restaurant verricht). Goed te weten dat voor de horeca het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland van toepassing is én dat een CTB-verplichting geldt voor personen vanaf 13 jaar.

Iemand zonder geldige QR moet (worden verzocht) de accommodatie (te) verlaten. Bij het niet aanwezig hebben van een corona-verantwoordelijke en/of het niet uitvoeren van QR controles wordt de toegang ontzegt en/of de activiteit beëindigd. Bij zwembad de Blauwe Golf, sportcentrum Kalverdijkje, sportcentrum It Gryn én onze overige sporthallen zal door ons steekproefsgewijs gecontroleerd worden, zowel voor wat betreft het opvragen/checken van het CTB door de door de sport- en beweegaanbieders aangewezen verantwoordelijke medewerker(s) als onder de andere aanwezigen.

Huur een sportaccommodatie