Legionella

Op 31 maart 2023 is een verhoogde legionellawaarde gemeten in zwembad Kalverdijkje, deze verhoogde waarde is na kweek op 10 april bekend geworden.
Op 19 april is de installatie weer vrij van legionella verklaard.
De douches zijn weer in gebruik genomen.


De douche-unit van zwembad Kalverdijkje is in april 2023 tijdelijk gesloten geweest door een verhoogde legionellawaarde. Deze legionellabesmetting zorgde voor een verhoogd risico voor de gezondheid.

De feiten op een rij

Op 31 maart jl. is op basis van onze reguliere controle door het bedrijf C-mark een monster genomen en op kweek gezet. Uit de bemonstering bleek op 10 april de verhoogde legionellawaarde.
De technische dienst van onze zwembaden heeft meteen alle leidingen chemisch en thermisch gedesinfecteerd. Op dinsdag 11 april is door C-mark een herbemonstering uitgevoerd.
In afwachting van de uitslag van deze kweek bleef de gehele douche-unit buiten gebruik.
De uitslag van de kweek is op 19 april bekend gemaakt. De installatie is legionella vrij verklaard.
Daarmee is gebruik van de douches weer veilig.
bv SPORT en C-mark zullen het legionellabeheersplan evalueren om de kans op een besmetting in de toekomst verder te minimaliseren.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die van nature voorkomt in oppervlaktewater. Meestal is de hoeveelheid bacteriën zo klein dat deze geen infectie veroorzaakt bij de mens. De bacterie vormt pas een probleem wanneer deze zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit gebeurt in stilstaand water waarvan de temperatuur tussen de 20° à 50°C is. Wanneer van dit water hele fijne waterdruppeltjes worden ingeademd, kan dit een infectie veroorzaken.
De tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen varieert van 2 à 20 dagen, met een gemiddelde van 5 à 6 dagen.

Klachten door legionella-bacterie

De meeste mensen worden niet ziek van de legionella-bacterie.
Word je wel ziek dan begint dat meestal een week na besmetting. De ziekte begint meestal met verkoudheid, hoest, koorts en spierpijn.
Komen de bacteriën in je longen dan kun je klachten ontwikkelen die bij een longontsteking horen. Een longontsteking door legionella moet met antibiotica behandeld worden. Neem dus bij klachten contact op met je huisarts.