Glijbaan zwembad de Blauwe Golf v.a. 5 maart gesloten

05-03-2018

Glijbaan zwembad de Blauwe Golf v.a. 5 maart gesloten

I.v.m. de realisatie van 2 nieuw spectaculaire glijbanen bij zwembad de Blauwe Golf, is de oude glijbaan v.a. 5 maart 2018 gesloten.

Onze excuses voor het ongemak. 

Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming Leeuwarden/ Heerenveen

01-03-2018

Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming Leeuwarden/ Heerenveen

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen in Friesland moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Sport Fryslân vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn en organiseert daarom een cursus om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

Omschrijving

Tijdens deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden, wordt er de eerste avond met name ingegaan op de noodzaak en theorie van de wetgeving. De tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties.

Resultaat

Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Data en Locatie

Heerenveen: dinsdag 20 maart en woensdag 30 mei 2018
Leeuwarden: dinsdag 29 mei  en dinsdag 26 juni 2018

Voor wie?

Bestuurders van (sport)verenigingen

Trainer(s)

AVG-specialist

Cursusmateriaal

AVG online Tool   

Aanmelden kan via: https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/trainings/algemene-verordening-gegevensbescherming/