Financiële ondersteuningsmogelijkheden

Sinds 5 juni is er weer veel meer mogelijk op het gebied van sporten en bewegen en het lijkt er op dat er binnenkort nog meer versoepelingen doorgevoerd worden. Toch zijn we er natuurlijk nog niet, al was het alleen maar omdat er ook ‘gevolgschade’ is zoals terugloop in ledenaantal en in financiën. bv SPORT informeert verenigingen graag over de mogelijkheden die er zowel landelijk als provinciaal zijn om een deel van de kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis te compenseren.

Voor wat betreft die eventuele financiële schade zijn er verschillende mogelijkheden om dit deels op te vangen. Zo staat op dit moment de Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) voor Q1 2021 open. Is jouw sportvereniging een amateur-sportorganisatie en heeft deze minimaal €1.000,- aan financiële schade over de periode januari-maart 2021 (na aftrek van eventuele NOW of TVL-subsidie) en in deze periode tenminste 10% omzetverlies? Dan komt jouw sportvereniging mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit de TASO. Tot en met 11 juli a.s. kunnen jullie een TASO-aanvraag indienen.

Naast de TASO zijn er verschillende andere overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Denk hierbij aan TVS, NOW, TVL en SWS. Ontdek hier voor welke regeling(en) jouw vereniging in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten.

Ook de provincie Fryslân stelt, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten.


Heb jij als sportvereniging een goed idee? Wees er dan snel bij, want op = op! Per initiatief is er € 500 beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.