Van 27 mei tot en met 9 juni 2024 zijn
de glijbanen in zwembad de Blauwe Golf gesloten
in verband met werkzaamheden.

Voor scholen

Campagnes

Team sportontwikkeling is volop aan de slag om de beweging binnen de gemeente Leeuwarden te stimuleren. Ook voor de scholen. Momenteel kunnen scholen een beroep doen op de volgende campagnes.

Beweegstimulering

Het leren van nieuwe vaardigheden, het ontdekken en ontwikkelen van talent en het opdoen van kennis over sport, bewegen en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen. De buurtsportcoaches ondersteunen scholen om dit te stimuleren en zijn hierin een schakel tussen het onderwijs/IKC, de buurt, de sportverenigingen en andere partijen.

Buurtsportcoaches richten zich op het bieden van een kwalitatieve en kwantitatieve impuls aan het bewegen tijdens en buiten schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen, organiseren van sport- en speldagen, het spelen in speeltuinen, sportend leren bij vakken als rekenen en schrijven en het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. De buurtsportcoach neemt als vakleerkracht+ verschillende rollen aan en treedt op als coach, adviseur, organisator en/of uitvoerder van het sport- en beweegaanbod.

Meer informatie over beweegstimulering

Meer informatie over de urennorm bewegingsonderwijs PO

Onze accommodaties

bv SPORT beheert en exploiteert verschillende sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden. Als school kun je een sporthal, gymzaal, sportveld of zwembad huren.

bv sport

Buurtsport- en gezondheidscoach

De buurtsportcoaches hebben vooral aandacht voor sport en bewegen als onderdeel van de gezonde leefstijl. De buurtgezondheidscoaches zijn vooral gefocust op eet- en drinkgewoontes, roken en alcoholgebruik. De coaches zijn actief in de zogenaamde BOS-driehoek. Met de buurt als vertrekpunt, zijn de sportverenigingen en de basisscholen/integrale kindcentra (IKC) zowel belangrijke ‘klanten’ als samenwerkingspartners. Het is daarbij de bedoeling om de verschillende onderdelen (buurt, onderwijs en sportvereniging) met elkaar te verbinden.
De vakleerkrachten verzorgen sportlessen binnen het onderwijs.

Meer informatie over team sportontwikkeling

Wat houdt ons bezig