Jongeren in Coronatijd

Medio april was er een online ontmoeting tussen de gemeenteraad met en over jongeren in Coronatijd. Als vervolg hierop zal maandagavond 28 juni in Neushoorn (19.00 – 20.30 uur) een echte ontmoeting tussen jongeren en raadsleden plaatsvinden. Op 14 april draaide de online meeting om de vraag: hoe gaat het met jongeren in Coronatijd? Op 28 juni gaat de raad met jongeren in gesprek over wat we de komende tijd concreet gaan doen: wat gaat de gemeente doen, en vooral ook: welke ideeën en initiatieven leven er bij jongeren zelf?

We zouden de verenigingen graag aan willen sporen om hun jeugd te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze ontmoeting, zodat sport en bewegen onder jongeren ook breed vertegenwoordigd wordt.

De invulling komt binnenkort te staan op de site van de gemeenteraad maar het programma is op hoofdlijnen als volgt opgezet:

  • Heel kort samen op een creatieve terugkijken.
  • Dan via groepsgesprekken vooral vooruit kijken: wat gaan we (eraan) doen?

Het programma past binnen de versoepelde Coronamaatregelen. Daarvoor moet echter wel van tevoren bekend zijn wie er komen. Wil je als jongere meepraten en doen dan dien je je op te geven door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl.