Van 27 mei tot en met 9 juni 2024 zijn
de glijbanen in zwembad de Blauwe Golf gesloten
in verband met werkzaamheden.

Campagne Zien drinken, doet drinken

Van maandag 6 t/m zondag 26 november 2023 start de campagne Zien drinken, doet drinken met een landelijke Alcoholactieweek. Het doel is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen. Ook is het belangrijk om binnen sportverenigingen en clubgebouwen hier aandacht aan te geven en na te denken hoe hier binnen de vereniging mee om wordt gegaan. 

Waarom?

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat vergoot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, ze op een latere leeftijd beginnen met drinken en ze minder drinken.

Help mee deze boodschap kenbaar te maken

We vragen jullie om tijdens de campagneperiode van 6 t/m 26 november aandacht aan het onderwerp Zien drinken, doet drinken te besteden. Hierbij kun je denken aan:

  • Het onderwerp bespreekbaar maken met jeugdleiders en -trainers: Welke voorbeeldfunctie en -rol hebben zij en hoe uit deze zich?
  • Het beleid van de vereniging nog eens door te nemen met elkaar: Welke maatschappelijke rol vervullen wij? Hoe geven we hier uiting aan en hoe willen we dat? Hoe is ons schenkbeleid?
  • Het verspreiden van flyers binnen jouw vereniging. Klik op de knop hieronder om deze te downloaden.