Duurzaamheid

Bij bv SPORT staan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Dit betekent dat we steeds kijken naar hoe we bijvoorbeeld het onderhoud van onze accommodaties, de organisatie van onze activiteiten, maar ook de inrichting van bepaalde processen op een maatschappelijke en duurzame manier kunnen inrichten.

Duurzaam ondernemen

Onze activiteiten organiseren we zoveel mogelijk voor én door de (lokale) maatschappij. We houden rekening met bijzondere en diverse doelgroepen en proberen er natuurlijk (zoveel mogelijk) voor te zorgen dat onze activiteiten voldoen aan de vraag van de maatschappij. Mede met deze (sport)activiteiten brengen we mensen samen, zorgen we voor meer vitaliteit/gezondheid en voor (maatschappelijke) integratie.

Houtsnipperkachel

Tussen sporthal Rengers en zwembad de Blauwe Golf is een houtsnipperkachel geplaatst die beide accommodaties van warmte kan voorzien. Deze houtsnipperketel dekt maar liefst 85% van de benodigde energiebehoefte. De opstelling bestaat uit een tweetal ETA-ketels, die ieder 500KW aan warmte kunnen produceren. Om de warmtelevering te behouden is er eens in de 6 dagen zo’n 100 m3 snipperhout van een hoogwaardige kwaliteit en met een vochtpercentage van 35% of lager nodig. Hierdoor blijft de hoeveelheid afval (as) tot minder dan 2% beperkt.

Zonnepanelen

bv SPORT maakt bij verschillende zwembaden, sporthallen en gymzalen gebruik van zonnepanelen. Er zijn nu 16 accommodaties voorzien van zonnepanelen. In totaal gaat het om 1439 zonnepanelen, die samen zorgen voor 368297 KWH. Onderstaand overzicht geeft  de top 5 van onze accommodaties weer, met de meeste zonnepanelen. Per zonnepaneel wordt er tussen de 245 tot 260 kwh geleverd.

1. Sporthal de Twine 342 panelen
2. Zwembad de Blauwe Golf 273 panelen
3. Sportcomplex Kalverdijkje 186 panelen
4. Sportcomplex Rengers (1) 102 panelen
5. Sportcomplex Wiarda 102 panelen

Naast bovengenoemde sportcomplexen en zwembaden zijn ook het hoofdkantoor en aantal gymzalen voorzien van zonnepanelen. Op deze accommodaties ligt het aantal zonnepanelen tussen de 20 en 80, die per paneel 260 kwh leveren.

Weetjes

Wist je dat…?

  • wij bij onze waterzuivering gebruik maken van UV-belichting? Hiermee kunnen we bepaalde vervuiling, met name ureum, beter afdoden en goed voldoen aan de hiervoor wettelijk opgestelde kaders.
  • alle energie die we in onze zwembaden gebruiken voor meer dan 85% duurzaam opgewekt wordt en dat we de komende jaren in zullen zetten op volledige afhankelijkheid van duurzame energie?
  • wij door de inzet van slimme(re) meet- en regeltechnieken op een adequate manier onze energie beheren?
  • de totale energieconsumptie van bv SPORT al met 37% gedaald is?
  • wij al twee jaar lang maairobots inzetten op de sportvelden in de wat verder afgelegen gebieden?
  • op de meeste sporthallen, gymzalen en zwembaden inmiddels zonnepanelen liggen?
  • onze onderhoudsbussen op Biogas rijden?
  • ons hoofdkantoor energielabel A heeft?