MQ Scan: een leven lang plezier in sporten dankzij inzicht in het beweeggedrag

In de gemeente Leeuwarden wordt op dit moment gewerkt aan een goede basis om een leven lang bewegen en sporten voor iedereen mogelijk te maken. Dit gebeurt vanuit het lokaal sportakkoord en de kadernota ‘Op weg naar een gezonde gemeente’. Als sportbedrijf van de gemeente, draagt bv SPORT actief bij aan dit programma. Bijvoorbeeld met de interventie ‘Vaardig in bewegen’.

Inzicht in het beweeggedrag dankzij de MQ Scan

Een onderdeel van dit programma is dat de motorische vaardigheden van basisschoolleerlingen via de MQ Scan in kaart worden gebracht. Hierbij monitoren we het beweeggedrag. De MQ Scan ondersteunt beleidsmakers, buurtsportcoaches en LO-docenten door snel, simpel en betrouwbaar inzicht te geven in de motoriek. Met de uitkomsten kan de motoriek gericht verbeterd worden.

De gemeente ondersteunt het programma door een financiële bijdrage te leveren. Hierdoor hoeven de bijna 40 scholen die deelnemen in het eerste jaar maar een klein deel van de kosten zelf te betalen. De uitvoering van de MQ Scan wordt jaarlijks gedaan door de buurtsportcoaches van bv SPORT.

Aandacht voor een gerichte aanpak

Na de MQ Scan worden de resultaten besproken met de IB’ers, leerkrachten en eventueel de directie van de basisschool. Er sluiten ook externe partijen aan zoals kinderfysiotherapeuten en jeugdartsen en verpleegkundigen van GGD Fryslân. Er wordt niet alleen gekeken naar het kind zelf, de groep en de schoolomgeving worden ook meegenomen in de resultaatbespreking.

Op basis van deze resultaten wordt er een interventie verricht. Voor sommige leerlingen kan dit betekenen dat ze worden gewezen op de mogelijkheden om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan met hulp van een fysiotherapeut. Daarnaast krijgen leerlingen via school ook extra ondersteuning aangeboden. Bijvoorbeeld door extra aandacht voor veelzijdig bewegen van de vakleerkracht. Deze ondersteuning noemen we ‘Remedial Teaching (RM)’. Waarbij leerlingen hulp op maat krijgen op school.

De beweegomgeving

De omgeving heeft een grote invloed op het beweeggedrag. Daarom wordt er ook gekeken naar de inrichting van de school. De wijk waarin de school staat is ook onderdeel van de beweegomgeving. bv SPORT stimuleert scholen om deze omgeving dusdanig in te richten zodat kinderen worden uitgedaagd om gevarieerd te bewegen.

Daarnaast wordt er gekeken of leerlingen buiten school actief bewegen.
Kinderen die onvoldoende bewegen, worden in contact gebracht met sport- en beweegaanbieders in de buurt.

Door een veelzijdige aanpak ervaren kinderen meer plezier in sporten. Kinderen die veel bewegen presteren beter, hebben minder blessures en zijn creatiever in het leslokaal. Een win-winsituatie voor iedereen!

Factsheet 2022

Resultaten 2022 MQ Scan gemeente Leeuwarden