Wereldmeiden Leeuwarden

Stel je voor dat je als meisje noodgedwongen naar een ander land vlucht en je alles wat jou dierbaar en bekend is achter moet laten. Je kent nog helemaal niemand en alles gaat anders dan je gewend bent. Nederlands leren doe je op school, maar ook je klasgenoten moeten dit nog leren. Wat ga je doen in je vrije tijd en hoe leer je Nederlandse meiden kennen?

Bv SPORT helpt deze meiden op weg met het project Wereldmeiden. De meiden worden vergezeld door een groep buddy’s, Nederlandse meiden die bekend zijn met het lokale verenigingsleven.
Tien weken lang krijgt de groep op woensdagmiddag een training verzorgd door een lokale sportaanbieder.
Zo ontdekken de deelnemers welke sport ze leuk vinden en daarbij leren ze elkaar en elkaars cultuur kennen!
Na de sportcarrousel kiezen de deelnemers hun favoriete sport uit en gaan ze deze sport samen met hun buddy beoefenen bij de sportclub. Samen trainen ze tien keer mee en ervaren ze hoe het is om deel uit te maken van een sportvereniging.

Ook organiseren de Buddy’s in de vakanties leuke activiteiten voor de hele groep en na het sporten bij de vereniging komt de groep samen voor een cooling-down event, deze wordt eveneens door de buddy’s georganiseerd.
Naast organiserende taken hebben de buddy’s ook een belangrijke rol in het helpen oplossen van problemen zoals: Hoe komen deelnemers op tijd op de juiste locatie als ze geen fiets hebben of de weg niet kennen? Wat trek je aan? Ook helpen de buddy’s bij bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst of herhalen ze de instructie van de trainer op zo’n manier dat de deelnemer het ook begrijpt.

Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Hiermee wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Huis voor Beweging heeft een subsidie ontvangen om in een proeftuin samen met jongeren te experimenteren met het concept Maatschappelijke Diensttijd. Op basis van de ervaringen maakt de overheid een meer definitief ontwerp. In het voorjaar van 2020 is de maatschappelijke diensttijd ingevoerd.
Wereldmeiden Leeuwarden wordt georganiseerd door bv SPORT.
Wereldmeiden Leeuwarden is een samenwerking tussen: bv SPORT, lokale sportverenigingen, ISK Piter Jelles, NHL-Stenden, Friese Poort, Friesland College, Huis voor beweging en Sport Fryslân.

Wil je meer informatie over Wereldmeiden? Neem dan contact op met buurtsportcoach Tanja Mud; sportontwikkeling@bvsport.nl

bv SPORT zet zich in voor de campagne ‘Kom mee naar buiten’ en wil hiermee bewegen in de buitenlucht een boost geven. Voor de jeugd is een boekje met diverse buitenspellen en tips samengesteld. De buurtsportcoaches hebben hier tijdens de vakantieschool op ingespeeld, door de kinderen een aantal spelletjes uit het buitenspeelboekje aan te leren. Alle kinderen hebben een boekje mee naar huis gekregen.

Download het buitenspeelboekje hieronder!