Veilig sportklimaat

Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn. Daarom werken we vanuit bv SPORT graag mee aan een sociaal veilige sport, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag.

Regeling gratis VOG

Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de NOC*NSF regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club. Het aanvragen van een VOG is een momentopname, dit zegt niets over de toekomst van iemand. Daarom is het als organisatie raadzaam om elke 3 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen.

We helpen je graag bij het aanvragen van de gratis VOG voor jouw vrijwilligers;
Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat een club zich aanmeldt voor de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan de voorwaarden.

Hierna kun je als club de volgende vijf stappen doorlopen: 

  1. Meld de club aan via nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kun je stap 2 t/m 5 zetten. Bij een afwijzing van het CIBG kan je club hulp inschakelen van NOC*NSF.
  2. Vraag e-Herkenning aan. Een e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Let op: vink in stap 2.4 van de aanvraag het juiste screeningsprofiel aan. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
  5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor de gratis VOG-regeling?
Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG, dient een vrijwilliger aan de criteria te voldoen (komt in contact met jeugd/kwetsbare groepen).

Welke organisaties kunnen deelnemen aan de regeling gratis VOG-regeling?
Wanneer de organisatie een sportorganisatie is die geen winstoogmerk heeft en waarbij het werk uitgevoerd wordt door vrijwilligers en voldaan is aan bovenstaande criteria, kan deelgenomen worden aan de regeling gratis VOG.

De 4V’s van veiligheid

Clubs die voldoen aan de 4 v’s voor veiligheid hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving. En dat is belangrijk, want hiermee bouwen we samen verder aan een veilige sport en een fijne sportplek voor iedereen.

Naast de V van VOG zijn de volgende drie V’s onderdeel van die belangrijke basis.

Vereningsbrede gedragscode
Voor welk gedrag staat de club? Wat mag wel langs de lijn, in de kleedkamer, kantine en online? En wat mag vooral niet? Een gedragscode geeft hier richting aan en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag. 
Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om de gedragscodes helder en goed te communiceren. Zo weet iedereen wat het gewenste gedrag is, maar neemt de club óók de twijfel weg wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. Heb je hulp nodig bij het opstellen en/of communiceren van jullie gedragscode? Neem dan contact op de buurtsportcoach.

Vertrouwenscontactpersoon
Een vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat iedereen op de sportclub met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie ze moeten zijn en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een vertrouwenscontactpersoon kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.
Een onmisbare schakel dus voor het opvolgen én voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
In het voorjaar van 2024 organiseert bv SPORT een cursus vertrouwenscontactpersoon.
Je leest er binnenkort alles over op deze pagina.

Vakkundige trainers en coaches
Trainers en coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainers en coaches (met in het bijzonder zij die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Er zijn verschillende cursussen voor trainers en coaches beschikbaar NOC*NSF beschikbaar. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.