Sociaal Vitaal: Beweeg- en gezondheidsinterventies voor ouderen

sociaal_vitaal

Wist je dat 39% van de ouderen (vanaf 75 jaar en ouder) in Friesland zich eenzaam voelt? Het is niet alleen het gevoel van eenzaamheid bij deze ouderen, ook een inactieve levensstijl behoort tot deze groep. Doordat ouderen steeds vaker inactief zijn, krijgen ze te maken met overgewicht en chronische aandoeningen.

Bv SPORT helpt ouderen om actief te worden én te blijven. De buurtsportcoaches van bv SPORT organiseren, samen met partners in de wijk, verschillende gezondheidsinterventies om ouderen te stimuleren om te bewegen. Onze buurtsportcoaches organiseren verschillende beweeg- en gezondheidsprogramma’s. Met deze programma’s probeert bv SPORT ook bij te dragen aan het sociale aspect.

Hoe onze buurtsportcoaches ouderen in de gemeente Leeuwarden stimuleren om te bewegen? Dat vertellen we je graag!

Sociaal Vitaal

Al een aantal jaren organiseert bv SPORT het programma ‘Sociaal Vitaal’. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor ouderen die onvoldoende in beweging komen en weer energieker in het leven willen staan. Het programma brengt ouderen weer bij elkaar. Ouderen kunnen deelnemen aan een 30-weken activiteitenkalender. De kalender bestaat uit activiteiten die ze op hun eigen tempo kunnen volgen.

Vooraf wordt er een uitnodiging gestuurd naar de inwoners in de leeftijdscategorie van 65-80 jaar. Dit gebeurt in verschillende wijken in de gemeente Leeuwarden. Zodra ouderen zich aanmelden krijgen ze een huisbezoek van onze buurtsportcoaches. Tijdens dit bezoek wordt er meer informatie gegeven aan de ouderen. Als ze enthousiast zijn over het programma dan worden ze aangemeld voor een vitaliteitstest. De uitslag van de test is een beweegadvies voor deelname aan het programma van Sociaal Vitaal.

Met het advies dat ouderen krijgen, kunnen ze deelnemen aan wekelijkse beweegactiviteiten. Ouderen leren niet alleen oefeningen die het bewegen bevorderen, ze leren ook nieuwe contacten kennen. Plezier en gezelligheid staan voorop!

De meeste ouderen die meedoen met het programma geven aan dat ze zich fitter en energieker voelen. Uit de evaluatie van docenten blijkt dat deelnemers zich vaak meer uiten en actiever opstellen.

Valpreventie

Eén van de meest voorkomende oorzaken van letsel bij ouderen zijn valongevallen. Deze ongevallen zullen de komende jaren – met het oog op vergrijzing – steeds meer toenemen. Dit meten onze buurtsportcoaches met name in de wijk Camminghaburen.

Het doel van valpreventie is het voorkomen van valongevallen bij ouderen; samen met ouderen brengt bv SPORT risicofactoren in beeld. Met een wijkgerichte aanpak besteden onze buurtsportcoaches aandacht aan balans, mobiliteit en de conditie van ouderen. Dit doen ze in samenwerking met FirstFysio, geriatrisch fysiotherapeut Camminghaburen, huisartsen en praktijkondersteuners. Ook het Sociaal Wijkteam en wijkverpleegkundigen van het Friese Land en Palet zijn betrokken bij de preventieactiviteiten.

Om het aantal valongevallen in de gemeente Leeuwarden terug te dringen, worden er valpreventie cursussen aangeboden. Vanuit deze cursussen worden deelnemers doorverwezen naar een beweegpassend aanbod in de wijk. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten waarmee ouderen actief werken aan spierkracht en balans. Deze activiteiten vergroten de zelfredzaamheid waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Wil je meer weten over de rol van onze buurtsportcoaches en de activiteiten die zij organiseren? Lees meer op de pagina over sportontwikkeling.