Van 27 mei tot en met 9 juni 2024 zijn
de glijbanen in zwembad de Blauwe Golf gesloten
in verband met werkzaamheden.

Sport
ontwikkeling

Excelleren in sportontwikkeling

Met team sportontwikkeling willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. Dit doen we samen. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en overheid bundelen de krachten.
sportontwikkeling bv sport

Team sportontwikkeling

Team sportontwikkeling bestaat uit buurtsportcoaches en vakleerkrachten. Samen met gemeente Leeuwarden zijn drie hoofdthema’s en doelstellingen opgesteld. Hierop richten de buurtsportcoaches zich:

1. Het bevorderen van een gezonde levensstijl
2. Sportstimulering
3. Vitale sportverenigingen

De buurtsportcoaches hebben vooral aandacht voor sport en bewegen als onderdeel van de gezonde leefstijl. De coaches zijn actief in de zogenaamde BOS-driehoek. Met de buurt als vertrekpunt, zijn de sportverenigingen en de basisscholen/integrale kindcentra (IKC) zowel belangrijke ‘klanten’ als samenwerkingspartners. Het is daarbij de bedoeling om de verschillende onderdelen (buurt, onderwijs en sportvereniging) met elkaar te verbinden.
De vakleerkrachten verzorgen sportlessen binnen het onderwijs.

Bekijk ons visievierluik
bv sport

Samen bewegen naar een gezonde gemeente!

Team sportontwikkeling adviseert partijen op het gebied sportstimulering, biedt een ondersteunende rol en kan daarnaast ook zelf sportlessen/beweegprogramma’s organiseren en uitvoeren. We stimuleren zelfredzaamheid en vinden het machtig als partners het zelf kunnen. We leggen verbindingen in en tussen de dorpen/kernen, maar pakken zaken ook gemeentebreed op. We zorgen dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen in een omgeving zonder drempels.

We sluiten met deze ambitie aan op de opdracht van de gemeente Leeuwarden die voor haar sport-, beweeg- en gezondheidsbeleid uitgaat van ‘Samen bewegen naar een gezonde gemeente’. Maar we sluiten ook aan op de strategische koers die bv SPORT voor de komende 5 jaar uitgestippeld heeft en waarbij we uitdragen én proberen te realiseren dat we samen met onze partners, zoals Gemeente Leeuwarden, sport- en beweegaanbieders, scholen en inwoners, blij van sport worden.

sportontwikkeling

Actief in de BOS-driehoek

Team sportontwikkeling is de linking pin in de BOS-driehoek waarbij de buurtsportcoaches het gezicht in de wijk zijn en die als zodanig goed in staat zijn om de verschillende onderdelen (buurt, onderwijs, sportvereniging) met elkaar te verbinden.

Naast de coaches, zijn er vakleerkrachten LO en projectmedewerkers. De vakleerkrachten verzorgen op verzoek en in opdracht van Stichting Proloog Leeuwarden, Vereniging voor PCBO Leeuwarden en Stichting Gearhing Primair Onderwijs (deels) het bewegingsonderwijs van verschillende basisscholen.

De projectmedewerkers worden ingezet ten behoeve van één of meerdere projecten en programma’s, zoals het realiseren en verzorgen van sportaanbod voor de studenten van Leeuwarden, het zijn van intermediair van het Jeugdfonds Sport Friesland of het in samenwerking met en/of op verzoek van de Fietsersbond.

Contact

Wil je meer informatie over wat we allemaal doen of heb je een vraag? Neem dan per mail: sportontwikkeling@bvsport.nl of telefonisch contact met ons op.