Zwembaden

bv SPORT zoekt toezichthouders en kassamedewerkers (m/v/)
bv SPORT zoekt toezichthouders en kassamedewerkers (m/v/) - 06-03-2017

bv SPORT is voor de zwembaden Blauwe Golf, Kalverdijkje en It Gryn op zoek naar enthousiaste toezichthouders en kassamedewerkers (m/v). Uren zijn op oproepbasis (dag,- avond en weekend). Voor meer informatie zie vacatures bv SPORT. 

Favoriete gezinsuitje
Favoriete gezinsuitje - 28-02-2017

 

Stem op uw favoriete zwembad van bvSPORT

 

De 3 zwembaden  van bv SPORT t.w. de Blauwe Golf, It Gryn en het Kalverdijkje zijn genomineerd als favoriete gezinsuitje. Via de site https://www.beste-uitje.nl/dv/categorie7557291/provincie21177 kunt u uw stem uitbrengen op 1 van deze zwembaden van bv SPORT.

 

Vergeet u niet om hierna uw stem te bevestigen in de email? We bedanken u alvast voor het uitbrengen van uw stem.

Zwemlessen en Doelgroepactiviteiten op feestdagen
Zwemlessen en Doelgroepactiviteiten op feestdagen - 22-02-2017

Informatie m.b.t.  zwemles- en doelgroepactiviteiten op feestdagen in zwembaden  It Gryn – Blauwe Golf en Kalverdijkje.

 

Goede Vrijdag 14 april gaan de ABC zwemlessen en doelgroepen gewoon door

Paasmaandag 17 april worden de ABC zwemlessen ingehaald

 

Meivakantie van zaterdag 22 april t/m vrijdag 28 april vervallen alle ABC zwemlessen en doelgroepen

 

Bevrijdingsdag 5 mei gaan de ABC zwemlessen, volwassen zwemles en doelgroepen gewoon door

Hemelvaartsdag 25 mei worden de ABC zwemlessen ingehaald, doelgroepen en volwassen zwemles komen te vervallen

Pinkstermaandag 5 juni worden de ABC zwemlessen ingehaald

Stand van zaken gezondheidsrisico’s rubbergranulaat
Stand van zaken gezondheidsrisico’s rubbergranulaat - 17-02-2017

Na de eerste uitzending van ZEMBLA in oktober vorig jaar start de VU, net als het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van de  minister, een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat.

Het RIVM presenteerde op 21 december 2016 de onderzoeksresultaten  naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De belangrijkste uitkomst van het rubbergranulaatonderzoek is dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is.

In de vervolguitzending  op 15 februari van Zembla was te zien dat een VU team onder leiding van Prof. Jacob de Boer onderzoek heeft gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. Daaruit blijkt:

  • Er is geen afgeronde publicatie of rapportage
  • Er zijn geen ruwe meetgegevens beschikbaar gesteld, omdat aan een publicatie wordt gewerkt
  • Het betreft een aantal testen, van beperkte omvang en van kwalitatieve aard waaruit, ook naar het oordeel van de onderzoekers, op dit moment geen kwantitatieve conclusies zijn te trekken


Het RIVM heeft aangegeven dat zij het VU onderzoek serieus neemt. Dat doen wij ook. De reden dat de gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel en BV Sport in dit stadium geen ingrijpende maatregelen nemen, komt doordat wij op basis van eerdere onderzoeken uitgaan van de huidige feiten, namelijk dat het spelen op rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s oplevert.

Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is.