Zwembaden

Zwemlessen en Doelgroepactiviteiten op feestdagen
Zwemlessen en Doelgroepactiviteiten op feestdagen - 22-02-2017

Informatie m.b.t.  zwemles- en doelgroepactiviteiten op feestdagen in zwembaden  It Gryn – Blauwe Golf en Kalverdijkje.

 

Goede Vrijdag 14 april gaan de ABC zwemlessen en doelgroepen gewoon door

Paasmaandag 17 april worden de ABC zwemlessen ingehaald

 

Meivakantie van zaterdag 22 april t/m vrijdag 28 april vervallen alle ABC zwemlessen en doelgroepen

 

Bevrijdingsdag 5 mei gaan de ABC zwemlessen, volwassen zwemles en doelgroepen gewoon door

Hemelvaartsdag 25 mei worden de ABC zwemlessen ingehaald, doelgroepen en volwassen zwemles komen te vervallen

Pinkstermaandag 5 juni worden de ABC zwemlessen ingehaald

Stand van zaken gezondheidsrisico’s rubbergranulaat
Stand van zaken gezondheidsrisico’s rubbergranulaat - 17-02-2017

Na de eerste uitzending van ZEMBLA in oktober vorig jaar start de VU, net als het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van de  minister, een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat.

Het RIVM presenteerde op 21 december 2016 de onderzoeksresultaten  naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De belangrijkste uitkomst van het rubbergranulaatonderzoek is dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is.

In de vervolguitzending  op 15 februari van Zembla was te zien dat een VU team onder leiding van Prof. Jacob de Boer onderzoek heeft gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. Daaruit blijkt:

  • Er is geen afgeronde publicatie of rapportage
  • Er zijn geen ruwe meetgegevens beschikbaar gesteld, omdat aan een publicatie wordt gewerkt
  • Het betreft een aantal testen, van beperkte omvang en van kwalitatieve aard waaruit, ook naar het oordeel van de onderzoekers, op dit moment geen kwantitatieve conclusies zijn te trekken


Het RIVM heeft aangegeven dat zij het VU onderzoek serieus neemt. Dat doen wij ook. De reden dat de gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel en BV Sport in dit stadium geen ingrijpende maatregelen nemen, komt doordat wij op basis van eerdere onderzoeken uitgaan van de huidige feiten, namelijk dat het spelen op rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s oplevert.

Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is.

Groot onderhoud in zwembad It Gryn
Groot onderhoud in zwembad It Gryn - 07-02-2017

Zwembad It Gryn is in de voorjaarsvakantie, van 18 t/m 24 februari 2017, gesloten. Dit i.v.m. groot onderhoud aan het bad. Vanaf zaterdag 25 februari 2017 gaan alle zwemactiviteiten weer van start. Heeft u een badenkaart of abonnement van zwembad It Gryn, dan kunt u in de voorjaarsvakantie met uw zwemkaart/abonnement terecht in zwembad Kalverdijkje en/of zwembad de Blauwe Golf. Kijkt u hier voor de openingstijden van beide baden gedurende de voorjaarsvakantie. 

Verder goed om te weten
De voorbereidende werkzaamheden van dit groot onderhoud starten al eerder en wel vanaf maandag 13 februari. Dit houdt voor u het volgende in:

  • Vanaf maandag 13 februari kan er niet meer worden gedoucht. Omdat de douches worden gerenoveerd moeten de muren volledig droog zijn om nieuwe tegelwanden en plafonds te kunnen plaatsen.
  • Vanaf woensdag 15 februari wordt er gestart met slijpwerkzaamheden in de glijbaantoren. De glijbaan is dan buiten gebruik.
     

Wij beseffen dat u hier (enige) overlast van gaat ondervinden. Onze excuses hiervoor.  Wij proberen deze overlast voor u  tot een minimum te beperken.

Personeel bv SPORT

IJszwemmen winnaars
2e Editie Open Friese Kampioenschappen IJszemmen groot succes! - 19-01-2017

Op zondag 15 januari jl. werd de tweede editie van het Open Fries Kampioenschap IJszwemmen georganiseerd in het buitenbad van It Gryn in Stiens. In het onverwarmde zwembad bleef de temperatuur van het water op 6,4 graden staan. Achttien deelnemers, waarvan 8 uit Friesland en 10 buiten de provincie, maakten er een spannende strijd van over de verschillende zwemafstanden. 

De deelnemers, een verdubbeling van het aantal in 2016,  waren erg goed voorbereid en dit werd bevestigd in de eindtijden in vergelijking met vorig jaar. Ook werd de publieke belangstelling van enkele tientallen supporters en inwoners uit Stiens door organisatie en deelnemers enorm op prijs gesteld. Door de officiële status van het Fries Kampioenschap werd de wedstrijd dit jaar voor het eerst geleid door een officiële starter en werden de regels gecontroleerd door een rapporteur.

Met de medewerking van de E.H.B.O., de Stienser Reddingsbrigade, Duikvereniging Miramar en de Stienser Zwemclub Middelsé / de Skelp werden er de volgende afstanden gezwommen; 100-, 200 en  400 meter vrije slag voor zowel dames als heren. Na de wedstrijden werden de deelnemers opgevangen in een verwarmde tent met, door Albert Heijn-Stiens en Sportcafé Matchpoint beschikbaar gestelde, snert en warme chocolademelk. Onder de klanken van het Friese Volkslied werden, door bv SPORT en Openwaterswimmingclub, de Friese titels uitgereikt door Leon Bloemhof aan de hieronder volgende winnaars:

100 meter heren              Fergil Hesterman

100 meter dames             Anja Mus (Stiens)

200 meter heren             Fergil Hesterman

200 meter dames            Barbara van Paasen

400 meter heren              Fergil Hesterman

400 meter dames             Ingrid Machielse

Door de vele positieve reacties van deelnemers, organisatie en het publiek werd na deze 2e editie al aangegeven dat ook in 2018  dit evenement zeker weer een vervolg zal krijgen.