Aanvraagformulier Jeugdfonds Sport en Cultuur

Ouders of verzorgers kunnen zelf geen aanvraag doen. Een aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een tussenpersoon. In de gemeente Leeuwarden kan dit via de buurtsportcoaches van bv SPORT. Om de aanvraag te starten ontvangen wij graag een ingevuld formulier. Vul hiervoor het formulier hieronder in.

Wil je graag meer informatie of heb je vragen over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Mail dan naar sportontwikkeling@bvsport.nl

Formulier jeugdsportfonds en cultuur

Gegevens kind

Financiële situatie

Maakt u gebruik van een stadspas?

Gegevens sportclub/culturele instelling

Contributie of lesgeld voor één jaar

We beoordelen per jaar een contributieaanvraag. Wil je nog een keer gebruik maken van een contributie? Doe dan opnieuw een aanvraag.

Sport-, danskleding of andere benodigdheden

Start Over