Cursus Sociale Hygiëne

Samen met JOGG-Teamfit kan jij met jouw vereniging bezig om de kantine stap voor stap om te toveren tot een gezonde sportomgeving. Eén van de thema’s waar het vaak over gaat is het verantwoord alcoholbeleid. Een gediplomeerde vrijwilliger is hierbij een must.

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Voor 2024 hebben is de cursus midden in het jaar gepland. Hieronder is informatie voor jou op een rij gezet.

Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen en sportkantines

De Alcoholwet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Dorpshuizen en sportkantines waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis/ de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn.
  • Ze moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag.
  • Ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden moeten (naast het bestuur) erop toezien wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en moeten ervoor zorgen dat de wettelijke regels worden nageleefd.

Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat
Hij/zij weet wat de regels zijn over, van, voor het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving. De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Cursusdata en locatie
Twee cursusavonden: op de woensdagavonden 27 maart en 3 april 2024
Examen: woensdagavond 17 april 2024
Van 19.30 tot ca. 22.00 uur

De cursus vindt plaats in het MFA-dorpshuis in Lippenhuizen (Buorsterwyk 34, 8408 JA Lippenhuizen)

Aantal beschikbare plaatsen
Minimaal 12 en maximaal 18 personen.

Kosten
€ 275,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, koffie/thee, cursusmateriaal en 1x examengeld).

Voorwaarden
De cursus gaat door als er minimaal 12 personen meedoen. Heb je je opgegeven en kun je toch niet meedoen? Dat kan zonder kosten tot uiterlijk 15 maart 2024. Je kunt je laten vervangen door iemand anders zolang de cursus nog niet begonnen is.

Vragen
Voor meer informatie over de cursus kun je contact opnemen met:
Doarpswurk: Anneke Aans, aaans@doarpswurk.frl of 0566 625010
Sport Fryslân: Marvin Dijkstra via marvin@sportfryslan.nl of 06 53480899

Aanmelden

Aanmelden kan t/m 15 maart 2024. Je kunt je voor deze cursus aanmelden via onderstaande knop.