Wintergames

18-01-2021

Wintergames

Onze buurtsportcoaches organiseren, in samenwerking met de jongerenwerkers van Amaryllis, op verschillende locaties wintergames voor jeugd tot en met 17 jaar.
Ben je benieuwd wat er in jouw buurt georganiseerd wordt?
Check dan snel de flyer met alle informatie of neem contact op met Silke Kloetstra, buurtsportcoach bv SPORT.
s.kloetstra@bvsport.nl  -  06 5005 0073

 Aanvullende informatie:

 • Kom alleen naar de activiteit als je volledig klachtenvrij bent. Wij houden ons aan de coronamaatregelen, jij toch ook!?
 • Ouders zijn niet toegestaan op de sportlocatie, om zo aan de coronamaatregelen te kunnen blijven voldoen.
 • Zonder opgave vooraf kunnen we niet garanderen dat je mee kunt doen aan de activiteit. Wil je zeker zijn van deelname? Meld je dan vooraf per mail of telefonisch aan bij Silke Kloetstra of laat op locatie weten aan onze buurtsportcoach dat je er volgende week weer bij zult zijn.
 • De Wintergames zijn in december gestart en worden voorlopig elke week georganiseerd.
 • Verspreid de flyer aan al je vrienden en vriendinnen en kom gezellig met elkaar sporten! 
Zwembaden bv SPORT tijdelijk gesloten

15-12-2020

Zwembaden bv SPORT tijdelijk gesloten

De sluiting van onze zwembaden geldt van dinsdag 15 december 2020 tot nader orde in verband met de verscherpte coronamaatregelen vanuit de overheid.

Heeft u een bezoek aan één van onze baden gereserveerd?
Bij reserveringen met een online betaling, ontvangt u in de komende periode een retourboeking van uw bestelbedrag.
Bij reserveringen op basis van een meerbadenkaart, abonnement of waardebon wordt er geen tegoed afgeschreven.

Zwemlessen en doelgroepactiviteiten
Alle zwemlessen en doelgroepactiviteiten vervallen in deze periode.
De niet genoten lessen worden bij de eerstvolgende incassoronde of betaling aan de balie met u verrekend.

We wensen iedereen, ondanks de omstandigheden, fijne feestdagen en we hopen snel weer met elkaar volop van de zwemsport te kunnen genieten! Tot dan!

 

Oudere fietsers gezocht: wie wil de doortraproutes proberen?

10-11-2020

Oudere fietsers gezocht: wie wil de doortraproutes proberen?

In bijna alle Friese gemeenten maakt de Fietsschool gebruik van de Fietsersbond Doortraproutes. Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het zijn routes in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar iedereen kan ze natuurlijk fietsen.

Van de zomer hebben zo’n 600 fietsers de eerste 16 routes getest. Nu hebben we opnieuw een aantal testroutes in de aanbieding. Routes vanuit de volgende plaatsen:

 • Balk
 • Buitenpost
 • Burgum
 • Dronrijp
 • Harlingen
 • Leeuwarden (drie routes: Goutum, Leeuwarden-Dronrijp en een korter rondje: Doortrap Ommetje Leeuwarden - Koarnjum)
 • Wolvega

 

Ook in het najaar zijn er nog genoeg mooie dagen waarop de fiets lonkt!

Download de testroutes hier:

 

Wilt u zo’n route uitproberen? Stuur dan een mailtje naar de Fietsschool fietsschool@fietsersbond.nl. En vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt daarbij ook een link naar een korte enquête over de route.

Doortraproutes, een initiatief van de Friese Fietsschool, worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.

Meer informatie: fietsschool@fietsersbond.nl.

Corona regelingen sport- en beweegaanbieders

24-09-2020

Corona regelingen sport- en beweegaanbieders

Graag attendeert bv SPORT de sport- en beweegaanbieders op de regelingen die er zijn om te helpen het hoofd tijdens (en ook na) de coronacrisis boven water te houden. Mogelijk zijn ze bekend maar het gaat om de volgende provinciale (1) en nationale (3) regelingen:

 • Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân – lees meer,
 • Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) – lees meer,
 • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) – lees meer en
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – lees meer.

Bv SPORT helpt en ondersteunt u graag. Samen bewegen we immers naar een gezonde gemeente!

Vragen over de regelingen of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op! 

Vakantieschool

07-09-2020

Vakantieschool

De buurtsportcoaches hebben in de zomervakantie een bijdrage geleverd aan de vakantieschool van zowel PCBO als Proloog.

Vanuit de scholen nam de vraag naar een ondersteunend aanbod voor jongere kinderen toe. De coronacrisis heeft hierin zeker een rol gespeeld. Kinderen in kwetsbare situaties hebben extra ondersteuning nodig, meer dan wat er in het reguliere schoolprogramma aangeboden kan worden. Daarom was er aanvullend onderwijs voor de groepen 3 en 4 van PCBO en groepen 1 tot en met 4 van Proloog.

De buurtsportcoaches hebben zich ingezet op bewegend leren onder het motto 'waar leren voelt als spelen'. 
Elke schooldag stond er een gymles op het programma, zodat de cognitieve lessen afgewisseld werden met speel- en beweegplezier.

bv SPORT zet zich in voor de campagne ‘Kom mee naar buiten’ en wil hiermee bewegen in de buitenlucht een boost geven. Voor de jeugd is een boekje met diverse buitenspellen en tips samengesteld. De buurtsportcoaches hebben hier tijdens de vakantieschool op ingespeeld, door de kinderen een aantal spelletjes uit het buitenspeelboekje aan te leren. Alle kinderen hebben een boekje mee naar huis gekregen.

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’!

02-09-2020

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’!

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen de verenigingen weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS , maar weet dat de regeling op 7 september aanstaande opent.

Met de subsidie helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Ook levert ze zo een bijdrage aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.
 Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’

02-09-2020

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen de verenigingen weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS , maar weet dat de regeling op 7 september aanstaande opent.

Met de subsidie helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Ook levert ze zo een bijdrage aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.
Geen Zwem4Daagse door coronamaatregelen

25-08-2020

Geen Zwem4Daagse door coronamaatregelen

Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus is het helaas voor 2020 niet mogelijk om een Zwem4Daagse te organiseren in zwembad de Blauwe Golf en zwembad It Gryn.
We hopen in 2021 van de Zwem4Daagse weer een geslaagd zwemfeest te kunnen maken!

Nieuwe campagne Jeugdfonds Sport Friesland van start!

26-05-2020

Nieuwe campagne Jeugdfonds Sport Friesland van start!

Maandag is de campagne 'Mag ik straks ook meedoen?' gestart. Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen te maken met geldzorgen. Kinderen en jongeren die voor de crisis wekelijks naar het voetbalveld, dansschool, judovereniging of muziekles gingen, staan mogelijk volgend seizoen aan de zijlijn. Hun ouders kunnen de contributie of het lesgeld niet meer betalen. 

Samen met het Jeugdfonds Sport Friesland wil bv SPORT deze gezinnen laten weten dat zij, ook met onze hulp, een beroep op het fonds kunnen doen. Het fonds helpt namelijk door de contributie of het lesgeld voor sport te betalen voor deze kinderen.

Meer informatie is te vinden op de speciale campagnepagina www.magikweermeedoen.nl

Kent u een kind dat hulp nodig heeft óf wilt u helpen, neem dan contact met ons of het fonds op!

Heropening zwembaden

15-05-2020

Heropening zwembaden

Vanaf donderdag 14 mei zijn zwembad de Blauwe Golf  en Kalverdijkje weer open gesteld voor het banenzwemmen.
Vanaf maandag 18 mei worden ook de zwemlessen en -activiteiten weer gefaseerd opgestart.
Klanten worden hier per mail over geinformeerd.
Meer informatie over de zwemlessen en -activiteiten leest u HIER.

 

Informatie banenzwemmen
In deze eerste fase is er voor een beperkt aantal zwemmers plek in het zwembad. 
Om voldoende ruimte per zwemmer te creëren is het zwembad verdeeld in 3 ‘banen’ waarin er rondjes gezwommen worden. Heen via baan 1 en terug via baan 2. Door dit systeem toe te passen is er voldoende zwemwater beschikbaar voor maximaal 6 zwemmers per baan. In totaal is er daardoor plaats voor 18 zwemmers per 30 minuten. 
Gedurende de aankomende weken gaan wij bekijken of de veiligheid het toe laat voor verdere uitbreiding. 

 

Openingstijden
De openingstijdens van de wedstrijdbassins van zwembad de Blauwe Golf en Kalverdijkje tot 1 juni 2020 vindt u HIER.

 

Kosten
•    Een toegangsticket banenzwemmen (30 minuten) kost € 3,00
•    Toegangsticket ook verkrijgbaar op basis van vertoon van jaar-, kwartaal- en maandabonnement. 
Tijdens de pilotfase tot 1 juni blijft de geldigheidsduur van uw abonnement nog bevroren. 
•    Toegangsticket tevens beschikbaar voor meerbadenkaarthouders, losse tickets zijn in dit geval voordeliger!

 

Reserveren
U kunt uw zwemsessie telefonisch reserveren op de volgende momenten:
Blauwe Golf - 0582131001: maandag t/m zondag 09:00 – 17:00
Kalverdijkje - 0582673345: maandag t/m zondag 09:00 – 13:00
Helaas geeft ons telefoonsysteem geen bezettoon wanneer de lijn al in gebruik is. Probeert u het bij geen gehoor op een later moment nogmaals.
U kunt vanaf woensdag 13 mei reserveren voor de periode 14 tot en met 31 mei 2020.
Binnen deze periode kunt u maximaal 2 blokken per week, dus 5 blokken totaal boeken.

 

Protocol Verantwoord Zwemmen bv SPORT
Om onze baden op een veilige en verantwoorde manier open te kunnen stellen, is het algemene protocol Verantwoord Zwemmen bv SPORT opgesteld.
Het volledige protocol leest u HIER.


De richtlijnen voor het banenzwemmen leest u HIER. 

Huur tijdelijk een half sportveld tegen het tarief van een gymzaal

06-05-2020

Huur tijdelijk een half sportveld tegen het tarief van een gymzaal

Sinds 29 april mogen er onder voorwaarden weer sportactiviteiten georganiseerd worden voor kinderen t/m 12 jaar en voor jeugd van 13 t/m 18 jaar. Ik heb jullie daar de afgelopen dagen meerdere keren over van informatie voorzien.

 

Omdat we ons realiseren dat jullie het financieel wellicht lastig hebben én de tarieven voor het gebruik van een binnen- en een buitensportaccommodatie verschillend zijn, hebben we besloten jullie tot nader order tegemoet te komen.

 

Zo brengen we al geen huur in rekening vanaf het moment dat sportaccommodaties gesloten zijn vanwege de maatregelen die de overheid genomen heeft in strijd tegen Covid-19. Daar voegen we nu een andere, tijdelijke maatregel aan toe. Tot nader order maar in ieder geval gedurende de periode waarin de gymzalen voor verenigingsgebruik gesloten zijn, is het namelijk vanaf 29 april jongstleden mogelijk om een half sportveld te huren tegen het tarief geldend voor de huur van een gymzaal.

 

We hopen hiermee met name de binnensportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders, tegemoet te komen zodat zij ook/makkelijker in de gelegenheid zijn sportaanbod te organiseren voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Mede omdat het aanbieden van trainingen e.d. in de openbare ruimte vooralsnog niet door de Gemeente Leeuwarden is toegestaan.

 

Zoals eerder gecommuniceerd kunnen jullie, indien jullie dat willen, jullie wensen omtrent het gebruik van een sportveld via verhuur@bvsport.nl kenbaar maken.

 

Verder help ik jullie graag, zowel voor wat betreft jullie sportaanbod als voor wat betreft andere zaken die betrekking hebben op het omgaan met en bepreken van de (financiële) gevolgen van Covid-19 voor jullie vereniging en leden. Mochten er dus vragen, onduidelijkheden of wensen zijn dan neem ik aan dat jullie contact met mij opnemen.

Beweeg je mee? Beweegstimulering voor ouderen

30-04-2020

Beweeg je mee? Beweegstimulering voor ouderen

Het zijn vreemde tijden, zowel voor medewerkers in de ouderenzorg als voor de doelgroep waarvoor zij zich inzetten. Er wordt veel van hen gevraagd en er ligt een grote uitdaging om alles in goede banen te leiden. Met name natuurlijk op het gebied van de ‘reguliere’ zorg en het contact met de cliënten en hun naasten maar wellicht ook op het gebied van activiteitenbegeleiding en beweging. 

 

Als Team Sportontwikkeling willen wij hen, zoals gebruikelijk, met betrekking tot dit laatste graag ondersteunen. Om mensen dagelijks toch in beweging te krijgen en voor wat afleiding te zorgen, hebben wij een beweegkaart ontwikkeld. Want het is (soms) lastig voor de oudere doelgroep om in beweging te blijven. Met deze beweegkaart kan iedereen op een laagdrempelige manier, iedere dag 5 beweegoefeningen doen. Dit op ieders eigen niveau.

 

Hoewel de beweegkaart misschien niet voor iedere oudere geschikt is, hopen we toch op deze manier zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Op de beweegkaart staan verschillende oefeningen die u iedere dag thuis kan uitvoeren.

 

Naast de beweegkaart is ook een informatiebrief (in het Nederlands en in het Fries) toegevoegd. Wij denken dat het op deze manier voor zowel de zorgmedewerkers als de ouderen duidelijk toegelicht is om aan de slag te kunnen.

 

Kom samen in beweging tegen corona!

 

Download hier de beweegkaart!

Beweegstimulering voor ouderen!

31-03-2020

Beweegstimulering voor ouderen!

Het zijn vreemde tijden, zowel voor medewerkers in de ouderenzorg als voor de doelgroep waarvoor zij zich inzetten. Er wordt veel van hen gevraagd en er ligt een grote uitdaging om alles in goede banen te leiden. Met name natuurlijk op het gebied van de ‘reguliere’ zorg en het contact met de cliënten en hun naasten maar wellicht ook op het gebied van activiteitenbegeleiding en beweging. 

 

Als Team Sportontwikkeling willen wij hen, zoals gebruikelijk, met betrekking tot dit laatste graag ondersteunen. Om mensen dagelijks toch in beweging te krijgen en voor wat afleiding te zorgen, hebben wij een beweegkaart ontwikkeld. Want het is (soms) lastig voor de oudere doelgroep om in beweging te blijven. Met deze beweegkaart kan iedereen op een laagdrempelige manier, iedere dag 5 beweegoefeningen doen. Dit op ieders eigen niveau.

 

Hoewel de beweegkaart misschien niet voor iedere oudere geschikt is, hopen we toch op deze manier zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Op de beweegkaart staan verschillende oefeningen die u iedere dag thuis kan uitvoeren.

 

Naast de beweegkaart is ook een informatiebrief (in het Nederlands en in het Fries) toegevoegd. Wij denken dat het op deze manier voor zowel de zorgmedewerkers als de ouderen duidelijk toegelicht is om aan de slag te kunnen.

 

Kom samen in beweging tegen corona!

 

Download hier de beweegkaart!

 

 

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

12-03-2020

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft bv SPORT besloten een gedeelte van haar accommodaties tot en met 31 maart 2020 te sluiten, dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Vanaf donderdag 12 maart 2020 18:00 uur zijn daarmee de zwembaden en sporthallen gesloten.

Dit betekent dat in de sporthallen uitsluitend het bewegingsonderwijs zal worden gefaciliteerd.

 

De gymzalen blijven voor zowel bewegingsonderwijs als overig gebruik beschikbaar.

Met bovenstaand besluit geeft bv SPORT gehoor aan de nieuwe maatregelen die vanuit de Rijksoverheid zijn gesteld omtrent publieke locaties toegankelijk voor meer dan 100 personen.

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

12-03-2020

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft bv SPORT besloten een gedeelte van haar accommodaties tot en met 31 maart 2020 te sluiten, dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Vanaf donderdag 12 maart 2020 18:00 uur zijn daarmee de zwembaden en sporthallen gesloten.

Dit betekent dat in de sporthallen uitsluitend het bewegingsonderwijs zal worden gefaciliteerd.

 

De gymzalen blijven voor zowel bewegingsonderwijs als overig gebruik beschikbaar.

Met bovenstaand besluit geeft bv SPORT gehoor aan de nieuwe maatregelen die vanuit de Rijksoverheid zijn gesteld omtrent publieke locaties toegankelijk voor meer dan 100 personen.

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

12-03-2020

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft bv SPORT besloten een gedeelte van haar accommodaties tot en met 31 maart 2020 te sluiten, dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Vanaf donderdag 12 maart 2020 18:00 uur zijn daarmee de zwembaden en sporthallen gesloten.

Dit betekent dat in de sporthallen uitsluitend het bewegingsonderwijs zal worden gefaciliteerd.

 

De gymzalen blijven voor zowel bewegingsonderwijs als overig gebruik beschikbaar.

Met bovenstaand besluit geeft bv SPORT gehoor aan de nieuwe maatregelen die vanuit de Rijksoverheid zijn gesteld omtrent publieke locaties toegankelijk voor meer dan 100 personen.

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

12-03-2020

bv SPORT sluit tijdelijk zwembaden en sporthallen

In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft bv SPORT besloten een gedeelte van haar accommodaties tot en met 31 maart 2020 te sluiten, dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Vanaf donderdag 12 maart 2020 18:00 uur zijn daarmee de zwembaden en sporthallen gesloten.

Dit betekent dat in de sporthallen uitsluitend het bewegingsonderwijs zal worden gefaciliteerd.

 

De gymzalen blijven voor zowel bewegingsonderwijs als overig gebruik beschikbaar.

Met bovenstaand besluit geeft bv SPORT gehoor aan de nieuwe maatregelen die vanuit de Rijksoverheid zijn gesteld omtrent publieke locaties toegankelijk voor meer dan 100 personen.

Ruim 2600 Friese kinderen starten met sporten in 2019

10-03-2020

Ruim 2600 Friese kinderen starten met sporten in 2019

 

In Friesland groeit 1 op de 11 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport Friesland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen die om financiële redenen niet kunnen sporten. In 2019 konden 2.611 kinderen starten met sporten dankzij het Jeugdfonds Sport Friesland.

 

11.600 Kinderen hebben financiële bijdrage nodig
Het Jeugdfonds Sport Friesland heeft in Fryslân de ambitie om alle kinderen (11.600) die om financiële redenen niet kunnen sporten te bereiken. Jeugdfonds Sport Friesland vergoedt voor die kinderen de contributie en de benodigde kleding en sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. In 2019 hebben 15 gemeenten in Friesland geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen in Friesland geholpen worden door het Jeugdfonds Sport Friesland.

Jeugdfonds Sport Friesland is samen met Jeugdfonds Cultuur Friesland, de vier Leergeld-stichtingen in Friesland, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp provinciaal partner in het Kindpakket. Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij Sam& voor alle kinderen. Sam& voor alle kinderen is een landelijk samenwerkingsverband tussen de landelijke stichtingen van de genoemde organisaties m.m.v. het ministerie SZW. Zie voor meer info www.samenvoorallekinderen.nl. Deze samenwerking willen wij graag voortzetten en intensiveren om zo samen nog meer kinderen te kunnen bereiken

 

 

Feiten en cijfers van 2019
Feiten en cijfers van 2019 zijn samengevat in een factsheet. Deze kunt u via de volgende link bekijken en downloaden: Factsheet Jeugdfonds Sport Friesland 2019

Blauwe golf

25-02-2020

Oefenzwemmen Blauwe Golf

Let op: zaterdag 29 februari is het oefenzwemmen in zwembad de Blauwe Golf korter dan gebruikelijk. Namelijk tot 14:15 uur i.p.v 15:00 uur i.v.m personele bezetting.

Vacature | Allround zwembad medewerker

19-02-2020

Vacature | Allround zwembad medewerker

Ben jij enthousiast, flexibel en hou jij van aanpakken? Dan zoeken wij jou! Kom een kijkje nemen bij ons zwembad tijdens de inloopmiddag en ervaar wat jij als potentiële medewerker kunt bijdragen aan bv SPORT! Onze gedreven medewerkers laten je graag zien hoe leuk het is om in onze zwembaden te werken!

 

De functie

Wij zijn voor onze zwembaden op zoek naar een enthousiaste allround zwembad medewerker. Je hebt in deze functie een uitvoerende rol en krijgt te maken met  een veelzijdigheid aan werkzaamheden, waaronder lesgeven, toezichthouden en baliewerk. Houd er rekening mee dat dit een flexibele functie betreft met een wisselend arbeidspatroon, waaronder dag, avond- en weekenddiensten.
 

Wat bieden wij?
- Een afwisselende en uitdagende baan
- Enthousiaste collega’s
- Iedere dag met plezier naar je werk
- Een baan voor 24 tot 30 uur per week

 

Praktische informatie

Datum: maandag 2 maart 2020

Tijd: Inloop: 15:30 - 16:00 uur | Rondleiding: 16:00 - 17:00 uur

Locatie: Zwembad de Blauwe Golf