Kalverdijkje

27-11-2018

Bijeenkomst Sportbeleid gemeente Leeuwarden

Met ingang van 2018 zijn de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarderadeel onderdeel geworden van de gemeente Leeuwarden. Voor (sport)verenigingen die zijn toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden gelden nu de regels die binnen de gemeente Leeuwarden gehanteerd worden. Daarnaast vindt er in 2019 een aantal veranderingen plaats in het sportbeleid van de gemeente. Om de nieuwe regels en het sportbeleid toe te lichten organiseert bv SPORT in samenwerking met de gemeente Leeuwarden een informatiebijeenkomst op donderdag 13 december.
 

De volgende onderwerpen worden deze avond behandeld:

  •     Veranderingen in subsidies en lasten voor sportverenigingen
  •     Onderzoek tarievenstelstel voor het gebruik van accommodaties 
  •     Gemeentelijk sportbeleid en de inzet van buurtsportcoaches
  •     Rookvrije sportaccommodaties

Zit u in het bestuur of bent u anderzijds betrokken bij een sportvereniging of bent u geïnteresseerd in de beweegreden achter de besluitvorming of heeft u daar vragen over?
 

Dan bent u van harte uitgenodigd om de bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn.