Corona regelingen sport- en beweegaanbieders

24-09-2020

Corona regelingen sport- en beweegaanbieders

Graag attendeert bv SPORT de sport- en beweegaanbieders op de regelingen die er zijn om te helpen het hoofd tijdens (en ook na) de coronacrisis boven water te houden. Mogelijk zijn ze bekend maar het gaat om de volgende provinciale (1) en nationale (3) regelingen:

 • Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân – lees meer,
 • Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) – lees meer,
 • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) – lees meer en
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – lees meer.

Bv SPORT helpt en ondersteunt u graag. Samen bewegen we immers naar een gezonde gemeente!

Vragen over de regelingen of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op! 

Vakantieschool

07-09-2020

Vakantieschool

De buurtsportcoaches hebben in de zomervakantie een bijdrage geleverd aan de vakantieschool van zowel PCBO als Proloog.

Vanuit de scholen nam de vraag naar een ondersteunend aanbod voor jongere kinderen toe. De coronacrisis heeft hierin zeker een rol gespeeld. Kinderen in kwetsbare situaties hebben extra ondersteuning nodig, meer dan wat er in het reguliere schoolprogramma aangeboden kan worden. Daarom was er aanvullend onderwijs voor de groepen 3 en 4 van PCBO en groepen 1 tot en met 4 van Proloog.

De buurtsportcoaches hebben zich ingezet op bewegend leren onder het motto 'waar leren voelt als spelen'. 
Elke schooldag stond er een gymles op het programma, zodat de cognitieve lessen afgewisseld werden met speel- en beweegplezier.

bv SPORT zet zich in voor de campagne ‘Kom mee naar buiten’ en wil hiermee bewegen in de buitenlucht een boost geven. Voor de jeugd is een boekje met diverse buitenspellen en tips samengesteld. De buurtsportcoaches hebben hier tijdens de vakantieschool op ingespeeld, door de kinderen een aantal spelletjes uit het buitenspeelboekje aan te leren. Alle kinderen hebben een boekje mee naar huis gekregen.

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’!

02-09-2020

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’!

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen de verenigingen weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS , maar weet dat de regeling op 7 september aanstaande opent.

Met de subsidie helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Ook levert ze zo een bijdrage aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.
 Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’

02-09-2020

Subsidieregeling provincie Fryslân helpt sportvereniging ‘troch de tiid’

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Deze organisaties spelen een cruciale rol voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen, wijken en steden in Fryslân. Dankzij de versoepelingen kunnen de verenigingen weer activiteiten organiseren. Hierbij moet wel worden voldaan aan de corona richtlijnen. Dit brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel. Provincie Fryslân opent daarom in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân een subsidieregeling, waarbij maximaal € 1.500,- subsidie kan worden aangevraagd om de extra kosten te dekken. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS , maar weet dat de regeling op 7 september aanstaande opent.

Met de subsidie helpt de provincie Fryslân het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Ook levert ze zo een bijdrage aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘Ferienings, stiftings en oare ynstânsjes spylje in krúsjale rol yn de leefberens en sosjale ferbining yn ús provinsje. Nei in ferromming wurde de maatregels noch krekter oanhelle, wylst wy stomme graach wer by-inoar komme en ús passys útoefenje. Foaral yn dizze perioade wolle de minsken mei-inoar troch de tiid en wy hoopje it mei dizze regeling wat makliker te meitsjen’.

Hoofdlijnen van de regeling

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
 • De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
 • Kosten zijn subsidiabel vanaf 6 mei 2020.
 • Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 • Voor deze regeling geldt: vol is vol.